Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 19
PubMed Score 5.01
PubTator Score 2.31

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

  Differential Expression (19)

Gene RIF (8)

AA Sequence

MEVLQCDGCDFRAPSYEDLKAHIQDVHTAFLQPTDVAEDNVNELRCGSVNASNQTEVEFSSIKDEFAIAE   1 - 70
DLSGQNATSLGTGGYYGHSPGYYGQHIAANPKPTNKFFQCKFCVRYFRSKNLLIEHTRKVHGAQAEGSSS   71 - 140
GPPVPGSLNYNIMMHEGFGKVFSCQFCTYKSPRRARIIKHQKMYHKNNLKETTAPPPAPAPMPDPVVPPV  141 - 210
SLQDPCKELPAEVVERSILESMVKPLTKSRGNFCCEWCSYQTPRRERWCDHMMKKHRSMVKILSSLRQQQ  211 - 280
EGTNLPDVPNKSAPSPTSNSTYLTMNAASREIPNTTVSNFRGSMGNSIMRPNSSASKFSPMSYPQMKPKS  281 - 350
PHNSGLVNLTERSRYGMTDMTNSSADLETNSMLNDSSSDEELNEIDSENGLSAMDHQTSGLSAEQLMGSD  351 - 420
GNKLLETKGIPFRRFMNRFQCPFCPFLTMHRRSISRHIENIHLSGKTAVYKCDECPFTCKSSLKLGAHKQ  421 - 490
CHTGTTSDWDAVNSQSESISSSLNEGVVSYESSSINGRKSGVMLDPLQQQQPPQPPPPPPPPPPSQPQPL  491 - 560
QQPQPPQLQPPHQVPPQPQTQPPPTQQPQPPTQAAPLHPYKCTMCNYSTTTLKGLRVHQQHKHSFCDNLP  561 - 630
KFEGQPSSLPLENETDSHPSSSNTVKKSQTSILGLSSKNNFVAKASRKLANDFPLDLSPVKKRTRIDEIA  631 - 700
SNLQSKINQTKQQEDAVINVEDDEEEEEDNEVEIEVELDREEEPTEPIIEVPTSFSAQQIWVRDTSEPQK  701 - 770
EPNFRNITHDYNATNGAEIELTLSEDEEDYYGSSTNLKDHQVSNTALLNTQTPIYGTEHNSENTDFGDSG  771 - 840
RLYYCKHCDFNNKSARSVSTHYQRMHPYIKFSFRYILDPNDHSAVYRCLECYIDYTNFEDLQQHYGEHHP  841 - 910
EAMNVLNFDHSDLIYRCRFCSYTSPNVRSLMPHYQRMHPTVKINNAMIFSSYVVEQQEGLNTESQTLREI  911 - 980
LNSAPKNMATSTPVARGGGLPATFNKNTPKTFTPECENQKDPLVNTVVVYDCDVCSFASPNMHSVLVHYQ  981 - 1050
KKHPEEKASYFRIQKTMRMVSVDRGSALSQLSFEVGAPMSPKMSNMGSPPPPQPPPPDLSTELYYCKHCS  1051 - 1120
YSNRSVVGVLVHYQKRHPEIKVTAKYIRQAPPTAAMMRGVEGPQGSPRPPAPIQQLNRSSSERDGPPVEN  1121 - 1190
EMFFCQHCDYGNRTVKGVLIHYQKKHRDFKANADVIRQHTATIRSLCDRNQKKPASCVLVSPSNLERDKT  1191 - 1260
KLRALKCRQCSYTSPYFYALRKHIKKDHPALKATVTSIMRWAFLDGLIEAGYHCEWCIYSHTEPNGLLLH  1261 - 1330
YQRRHPEHYVDYTYMATKLWAGPDPSPPSLTMPAEAKTYRCRDCVFEAVSIWDITNHYQAFHPWAMNGDE  1331 - 1400
SVLLDIIKEKDAVEKPILSSEELAGPVNCENSIPTPFPEQEAECPEDARLSPEKSLQLASANPAISSTPY  1401 - 1470
QCTVCQSEYNNLHGLLTHYGKKHPGMKVKAADFAQDIDINPGAVYKCRHCPYINTRIHGVLTHYQKRHPS  1471 - 1540
IKVTAEDFVHDVEQSADISQNDVEETSRIFKQGYGAYRCKLCPYTHGTLEKLKIHYEKYHNQPEFDVFSQ  1541 - 1610
SPPKLPVPLEPEMTTEVSPSQVSITEEEVGEEPVSTSHFSTSHLVSHTVFRCQLCKYFCSTRKGIARHYR  1611 - 1680
IKHNNVRAQPEGKNNLFKCALCAYTNPIRKGLAAHYQKRHDIDAYYTHCLAASRTISDKPNKVIIPSPPK  1681 - 1750
DDSPQLSEELRRAVEKKKCSLCSFQSFSKKGIVSHYMKRHPGVFPKKQHASKLGGYFTAVYADEHEKPTL  1751 - 1820
MEEEERGNFEKAEVEGEAQEIEWLPFRCIKCFKLSFSTAELLCMHYTDHHSRDLKRDFIILGNGPRLQNS  1821 - 1890
TYQCKHCDSKLQSTAELTSHLNIHNEEFQKRAKRQERRKQLLSKQKYADGAFADFKQERPFGHLEEVPKI  1891 - 1960
KERKVVGYKCKFCVEVHPTLRAICNHLRKHVQYGNVPAVSAAVKGLRSHERSHLALAMFTREDKYSCQYC  1961 - 2030
SFVSAFRHNLDRHMQTHHGHHKPFRCKLCSFKSSYNSRLKTHILKAHAGEHAYKCSWCSFSTMTISQLKE  2031 - 2100
HSLKVHGKALTLPRPRIVSLLSSHSHHSSQKATPAEEVEDSNDSSYSEPPDVQQQLNHYQSAALARNNSR  2101 - 2170
VSPVPLSGAAAGTEQKTEAVLHCEFCEFSSGYIQSIRRHYRDKHGGKKLFKCKDCSFYTGFKSAFTMHVE  2171 - 2240
AGHSAVPEEGPKDLRCPLCLYHTKYKRNMIDHIVLHREERVVPIEVCRSKLSKYLQGVVFRCDKCTFTCS  2241 - 2310
SDESLQQHIEKHNELKPYKCQLCYYETKHTEELDSHLRDEHKVSRNFELVGRVNLDQLEQMKEKMESSSS  2311 - 2380
DDEDKEEEMNSKAEDRELMRFSDHGAALNTEKRFPCEFCGRAFSQGSEWERHVLRHGMALNDTKQVSREE  2381 - 2450
IHPKEIMENSVKMPSIEEKEDDEAIGIDFSLKNETVAICVVTADKSLLENAEAKKE         2451 - 2506
//

Text Mined References (28)

PMID Year Title