Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 3
PubMed Score 0.00

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

Gene RIF (1)

PMID Text
18976975 Knockdown of radial spoke head 10 homolog B (RSPH10B) by siRNA inhibits HIV-1 replication in HeLa P4/R5 cells

AA Sequence

MVKEKKKADKKGEKSARSPSSLSDNLDFSKQDGNTTRQEMSPAGVPLLGMQLNEVKPKKDRQNVQQNEDA   1 - 70
TQYEESILTKLIVESYEGEKVRGLYEGEGFAAFQGGCTYRGMFSEGLMHGQGTYIWADGLKYEGDFVKNV   71 - 140
PMNHGVYTWPDGSMYEGEVVNGMRNGFGMFKCSTQPVSYIGHWCNGKRHGKGSIYYNQEGTCWYEGDWVQ  141 - 210
NIKKGWGIRCYKSGNIYEGQWEDNMRHGEGRMRWLTTNEEYTGRWERGIQNGFGTHTWFLKRIRSSQYPL  211 - 280
RNEYIGEFVNGYRHGRGKFYYASGAMYDGEWVSNKKHGMGRLTFKNGRVYEGAFSNDHIAGFPDLEVEFI  281 - 350
SCLDLSSGVAPRLSRSAELIRKLDGSESHSVLGSSIELDLNLLLDMYPETVQPEEKKQVEYAVLRNITEL  351 - 420
RRIYSFYSSLGCGHSLDNTFLMTKLHFWRFLKDCKFHHHKLTLADMDRILSANNDIPVEEIHSPFTTILL  421 - 490
RTFLNYLLHLAYHIYHEEFQKRSPSLFLCFTKLMTENIRPNAFQIKGNLFREQQRTLYSMSYMNKCWEIY  491 - 560
LAYCRPSAAPPHEPTMKMRHFLWMLKDFKMINKELTAATFMEVIAEDNRFIYDGIDSNFEPELVFLEFFE  561 - 630
ALLSFAFICVTDQMTKSYTNVPADDVSGNKHETIYTILNQDAQNKSPSAVMSHESDAAHSDSARSSSSKL  631 - 700
ELSPDVNKIRKSEPKIKKSVSHERVSKMNFKLTGKGITFFSSESKKYERPKDDREEEFNTWVNNMYVFFV  701 - 770
NTLFHAYKREEAIKEKIRADRLRSTAQAQQRKMEDDELEARLNIFILREEEAKRHDYEVDITVLKEPADV  771 - 840
SSSHLILDPPKEDVTVSPSSKTITSKKKKK                      841 - 870
//

Text Mined References (5)

PMID Year Title
16507594 2006 Radial spoke proteins of Chlamydomonas flagella.
15489334 2004 The status, quality, and expansion of the NIH full-length cDNA project: the Mammalian Gene Collection (MGC).
14702039 2004 Complete sequencing and characterization of 21,243 full-length human cDNAs.
12853948 2003 The DNA sequence of human chromosome 7.
12477932 2002 Generation and initial analysis of more than 15,000 full-length human and mouse cDNA sequences.