Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 3
PubMed Score 0.00

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

Gene RIF (1)

AA Sequence

MVKEKKKADKKGEKSARSPSSLSDNLDFSKQDGNTTRQEMSPAGVPLLGMQLNEVKPKKDRQNVQQNEDA   1 - 70
TQYEESILTKLIVESYEGEKVRGLYEGEGFAAFQGGCTYRGMFSEGLMHGQGTYIWADGLKYEGDFVKNV   71 - 140
PMNHGVYTWPDGSMYEGEVVNGMRNGFGMFKCSTQPVSYIGHWCNGKRHGKGSIYYNQEGTCWYEGDWVQ  141 - 210
NIKKGWGIRCYKSGNIYEGQWEDNMRHGEGRMRWLTTNEEYTGRWERGIQNGFGTHTWFLKRIRSSQYPL  211 - 280
RNEYIGEFVNGYRHGRGKFYYASGAMYDGEWVSNKKHGMGRLTFKNGRVYEGAFSNDHIAGFPDLEVEFI  281 - 350
SCLDLSSGVAPRLSRSAELIRKLDGSESHSVLGSSIELDLNLLLDMYPETVQPEEKKQVEYAVLRNITEL  351 - 420
RRIYSFYSSLGCGHSLDNTFLMTKLHFWRFLKDCKFHHHKLTLADMDRILSANNDIPVEEIHSPFTTILL  421 - 490
RTFLNYLLHLAYHIYHEEFQKRSPSLFLCFTKLMTENIRPNAFQIKGNLFREQQRTLYSMSYMNKCWEIY  491 - 560
LAYCRPSAAPPHEPTMKMRHFLWMLKDFKMINKELTAATFMEVIAEDNRFIYDGIDSNFEPELVFLEFFE  561 - 630
ALLSFAFICVTDQMTKSYTNVPADDVSGNKHETIYTILNQDAQNKSPSAVMSHESDAAHSDSARSSSSKL  631 - 700
ELSPDVNKIRKSEPKIKKSVSHERVSKMNFKLTGKGITFFSSESKKYERPKDDREEEFNTWVNNMYVFFV  701 - 770
NTLFHAYKREEAIKEKIRADRLRSTAQAQQRKMEDDELEARLNIFILREEEAKRHDYEVDITVLKEPADV  771 - 840
SSSHLILDPPKEDVTVSPSSKTITSKKKKK                      841 - 870
//

Text Mined References (5)

PMID Year Title