Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 11
PubMed Score 17.63
PubTator Score 7.18

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

Gene RIF (3)

AA Sequence

MARWIPTKRQKYGVAIYNYNASQDVELSLQIGDTVHILEMYEGWYRGYTLQNKSKKGIFPETYIHLKEAT   1 - 70
VEDLGQHETVIPGELPLVQELTSTLREWAVIWRKLYVNNKLTLFRQLQQMTYSLIEWRSQILSGTLPKDE   71 - 140
LAELKKKVTAKIDHGNRMLGLDLVVRDDNGNILDPDETSTIALFKAHEVASKRIEEKIQEEKSILQNLDL  141 - 210
RGQSIFSTIHTYGLYVNFKNFVCNIGEDAELFMALYDPDQSTFISENYLIRWGSNGMPKEIEKLNNLQAV  211 - 280
FTDLSSMDLIRPRVSLVCQIVRVGHMELKEGKKHTCGLRRPFGVAVMDITDIIHGKVDDEEKQHFIPFQQ  281 - 350
IAMETYIRQRQLIMSPLITSHVIGENEPLTSVLNKVIAAKEVNHKGQGLWVSLKLLPGDLTQVQKNFSHL  351 - 420
VDRSTAIARKMGFPEIILPGDVRNDIYVTLIHGEFDKGKKKTPKNVEVTMSVHDEEGKLLEKAIHPGAGY  421 - 490
EGISEYKSVVYYQVKQPCWYETVKVSIAIEEVTRCHIRFTFRHRSSQETRDKSERAFGVAFVKLMNPDGT  491 - 560
TLQDGRHDLVVYKGDNKKMEDAKFYLTLPGTKMEMEEKELQASKNLVTFTPSKDSTKDSFQIATLICSTK  561 - 630
LTQNVDLLGLLNWRSNSQNIKHNLKKLMEVDGGEIVKFLQDTLDALFNIMMEMSDSETYDFLVFDALVFI  631 - 700
ISLIGDIKFQHFNPVLETYIYKHFSATLAYVKLSKVLNFYVANADDSSKTELLFAALKALKYLFRFIIQS  701 - 770
RVLYLRFYGQSKDGDEFNNSIRQLFLAFNMLMDRPLEEAVKIKGAALKYLPSIINDVKLVFDPVELSVLF  771 - 840
CKFIQSIPDNQLVRQKLNCMTKIVESTLFRQSECREVLLPLLTDQLSGQLDDNSNKPDHEASSQLLSNIL  841 - 910
EVLDRKDVGATAVHIQLIMERLLRRINRTVIGMNRQSPHIGSFVACMIALLQQMDDSHYSHYISTFKTRQ  911 - 980
DIIDFLMETFIMFKDLIGKNVYAKDWMVMNMTQNRVFLRAINQFAEVLTRFFMDQASFELQLWNNYFHLA  981 - 1050
VAFLTHESLQLETFSQAKRNKIVKKYGDMRKEIGFRIRDMWYNLGPHKIKFIPSMVGPILEVTLTPEVEL  1051 - 1120
RKATIPIFFDMMQCEFNFSGNGNFHMFENELITKLDQEVEGGRGDEQYKVLLEKLLLEHCRKHKYLSSSG  1121 - 1190
EVFALLVSSLLENLLDYRTIIMQDESKENRMSCTVNVLNFYKEKKREDIYIRYLYKLRDLHRDCENYTEA  1191 - 1260
AYTLLLHAELLQWSDKPCVPHLLQKDSYYVYTQQELKEKLYQEIISYFDKGKMWEKAIKLSKELAETYES  1261 - 1330
KVFDYEGLGNLLKKRASFYENIIKAMRPQPEYFAVGYYGQGFPSFLRNKIFIYRGKEYERREDFSLRLLT  1331 - 1400
QFPNAEKMTSTTPPGEDIKSSPKQYMQCFTVKPVMSLPPSYKDKPVPEQILNYYRANEVQQFRYSRPFRK  1401 - 1470
GEKDPDNEFATMWIERTTYTTAYTFPGILKWFEVKQISTEEISPLENAIETMELTNERISNCVQQHAWDR  1471 - 1540
SLSVHPLSMLLSGIVDPAVMGGFSNYEKAFFTEKYLQEHPEDQEKVELLKRLIALQMPLLTEGIRIHGEK  1541 - 1610
LTEQLKPLHERLSSCFRELKEKVEKHYGVITLPPNLTERKQSRTGSIVLPYIMSSTLRRLSITSVTSSVV  1611 - 1680
STSSNSSDNAPSRPGSDGSILEPLLERRASSGARVEDLSLREENSENRISKFKRKDWSLSKSQVIAEKAP  1681 - 1750
EPDLMSPTRKAQRPKSLQLMDNRLSPFHGSSPPQSTPLSPPPLTPKATRTLSSPSLQTDGIAATPVPPPP  1751 - 1820
PPKSKPYEGSQRNSTELAPPLPVRREAKAPPPPPPKARKSGIPTSEPGSQ            1821 - 1870
//

Text Mined References (21)

PMID Year Title