Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 2
PubMed Score 0.00

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

AA Sequence

MVKEKKKADKKGEKSARSPSSLSDNLDFSKQDGNTTRQEMSPAGVPLLGMQLNEVKPKKDRQNVQQNEDA   1 - 70
SQYEESILTKLIVESYEGEKVRGLYEGEGFAAFQGGCTYRGMFSEGLMHGQGTYIWADGLKYEGDFVKNV   71 - 140
PMNHGVYTWPDGSMYEGEVVNGMRNGFGMFKCSTQPVSYIGHWCNGKRHGKGSIYYNQEGTCWYEGDWVQ  141 - 210
NIKKGWGIRCYKSGNIYEGQWEDNMRHGEGRMRWLTTNEEYTGRWERGIQNGFGTHTWFLKRIRSSQYPL  211 - 280
RNEYIGEFVNGYRHGRGKFYYASGAMYDGEWVSNKKHGMGRLTFKNGRVYEGAFSNDHIAGFPDLEVEFI  281 - 350
SCLDLSSGVAPRLSRSAELIRKLDGSESHSVLGSSIELDLNLLLDMYPETVQPEEKKQVEYAVLRNITEL  351 - 420
RRIYSFYSSLGCGHSLDNTFLMTKLHFWRFLKDCKFHHHKLTLADMDRILSANNDIPVEEIHSPFTTILL  421 - 490
RTFLNYLLHLAYHIYHEEFQKRSPSLFLCFTKLMTENIRPNACQIKGNLFREQQRTLYSMSYMNKCWEIY  491 - 560
LAYCRPSAAPPHEPTMKMRHFLWMLKDFKMINKELTAATFMEVIAEDNRFIYDGIDSNFEPELVFLEFFE  561 - 630
ALLSFAFICVTDQMTKSYTNVPADDVSGNKHETIYTILNQDAQNKSPSAVMSHESDAAHSDSARSSSSKL  631 - 700
ELSPDVNKIRKSEPKIKKSVSHERVSKMNFKLTGKGITFFSSESKKYERPKDDREEEFNTWVNNTYVFFV  701 - 770
NTLFHAYKREEAIKEKIRADRLRSTAQAQQRKMEDDELEARLNIFILREEEAKRHDYEVDITVLKEPADV  771 - 840
SSSHLILDPPKEDVTVSPSSKTITSKKKKK                      841 - 870
//

Text Mined References (4)

PMID Year Title
15489334 2004 The status, quality, and expansion of the NIH full-length cDNA project: the Mammalian Gene Collection (MGC).
14702039 2004 Complete sequencing and characterization of 21,243 full-length human cDNAs.
12853948 2003 The DNA sequence of human chromosome 7.
12477932 2002 Generation and initial analysis of more than 15,000 full-length human and mouse cDNA sequences.