Name Development Level Target Family
Fibrocystin Tbio Non-IDG
Cystathionine beta-synthase-like protein Tbio Non-IDG
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
CLINVAR