Name Development Level Target Family
Fibrocystin Tbio Non-IDG
Protein ZBED8 Tdark Non-IDG
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
GWASCAT