Name Development Level Target Family
Glutathione S-transferase theta-1 Tbio Enzyme
Urokinase-type plasminogen activator Tchem Enzyme
Seipin Tbio Non-IDG
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
CTD_human