Name Development Level Target Family
Metalloproteinase inhibitor 1 Tbio Enzyme
Dermatopontin Tbio Non-IDG
Tenascin Tbio Non-IDG
Matrix Gla protein Tbio Non-IDG
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
CTD_human