View more details at Disease Ontology, MalaCards

Name Development Level Target Family
Megakaryocyte-associated tyrosine-protein kinase Tbio Kinase
Dermatopontin Tbio Non-IDG
N-acylneuraminate cytidylyltransferase Tbio Enzyme
Tyrosine-protein kinase Lck Tclin Kinase
Name Description
TCRDv4.6.0
JensenLab Text Mining