Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 2
PubMed Score 0.48
PubTator Score 0.58

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

AA Sequence

MDSVAFEDVAVNFTQEEWALLGPSQKSLYRNVMQETIRNLDCIEMKWEDQNIGDQCQNAKRNLRSHTCEI   1 - 70
KDDSQCGETFGQIPDSIVNKNTPRVNPCDSGECGEVVLGHSSLNCNIRVDTGHKSCEHQEYGEKPYTHKQ   71 - 140
RGKAISHQHSFQTHERPPTGKKPFDCKECAKTFSSLGNLRRHMAAHHGDGPYKCKLCGKAFVWPSLFHLH  141 - 210
ERTHTGEKPYECKQCSKAFPFYSSYLRHERIHTGEKAYECKQCSKAFPDYSTYLRHERTHTGEKPYKCTQ  211 - 280
CGKAFSCYYYTRLHERTHTGEQPYACKQCGKTFYHHTSFRRHMIRHTGDGPHKCKICGKGFDCPSSVRNH  281 - 350
ETTHTGEKPYECKQCGKVLSHSSSFRSHMITHTGDGPQKCKICGKAFGCPSLFQRHERTHTGEKPYQCKQ  351 - 420
CGKAFSLAGSLRRHEATHTGVKPYKCQCGKAFSDLSSFQNHETTHTGEKPYECKECGKAFSCFKYLSQHK  421 - 490
RTHTVEKPYECKTCRKAFSHFSNLKVHERIHSGEKPYECKECGKAFSWLTCLLRHERIHTGEKPYECLQC  491 - 560
GKAFTRSRFLRGHEKTHTGEKLYECKECGKALSSLRSLHRHKRTHWKDTL            561 - 610
//

Text Mined References (5)

PMID Year Title