Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 2
PubMed Score 0.00

Knowledge Summary

Patent

No data available

AA Sequence

MFFIHKKVHIGQTFGKYNEYEKACNNLAIIVQGITQVRQPTCCRKSDFSKHQQTHTGEKPHECVECEKPS   1 - 70
ISKSDLMIQHKMPTEEKPYACNCCEKLFSYKSSLTIHQRIHTGEKPYGCNECGKTVRCKSFLTLHQRTHT   71 - 140
GDKPYKCIECGKTFTVNQLLTLHHRTHSGEKPYQCSECGKTFSQKSYLTIHHRTHTWQKPYACDHCEKAF  141 - 210
SHKSKLTVHQRTHTGEKPYEYNECRKPFINKSNLRIHQRTHIREKPYECNECGKTFHQKSFLTVHQRTHR  211 - 280
RKKPYECNELGKTFHCKSFLTVHQKTHTGEKPYACNKCGKTYSHKS              281 - 326
//

Text Mined References (2)

PMID Year Title