Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 5
PubMed Score 0.10

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

  Differential Expression (4)

Disease log2 FC p
glioblastoma 1.300 7.4e-03
pediatric high grade glioma 1.900 5.5e-05
primitive neuroectodermal tumor 1.600 4.5e-02
psoriasis -1.200 4.6e-03

AA Sequence

MAYCLTNCYQYSVTFEDTAVDFTQEEWILLDPVQRNLYRDVMLENYENVAKVGFQLFKPSVISWLEEEEL   1 - 70
RTLQQGVLQDWAIKHQTSVSALQQEFWKIQTSNGIQMDLVTFDSVAVEFTQEEWTLLDPAQRNLYSDVML   71 - 140
ENYKNLSSVGYQLFKPSLISWLEEEEELSTLPRVLQEWKMCLKTKGPALWQDNFCLKTLNGIQLARNQNG  141 - 210
EELYDCKQCEDVFCKHPCLKTNMSTQNRGNTSECIQYAKDLLSLYNKTSTIRKVSVFSKHGKSFRLILNV  211 - 280
QVQRKCTQDKSFEGTDYGKAFIYQSYLEAHRKTQSGEKLNEWKQCGEAFTHSTSHAVNVETHIIKNPYEC  281 - 350
KECGKDFRYPTHLNNHMQTHIGIKPYKCKHCGKTFTVPSGFLEHVRTHTGEKPYGCKECGKAFGTSAGLI  351 - 420
EHIRCHAREKTFKCDHCGKAFISYPSLFGHLRVHNGEKPYEHKEYGKAFGTSSGVIEDRRSNTGQKRFDC  421 - 490
DQCGKVFVSFSSLFAHLRTHTGEKPFKCYKCGKPFTSSACLRIHMRTHTEERLYQCKKCGKAFTKCSYLT  491 - 560
KHLRTHAGEKPYECMKCGKAFTERSYLTKHLRRHSGEKPYECKKCGKAFTERSDLTKHLRRHTGDKPYEY  561 - 630
KDCGKAFVVSSSLVDHLRTHTGYKPYKCNACEKAYSRSCVLTQHLKTHAAEKTSECNACGNSFRNSMCFH  631 - 700
DRLKTLTKIKPYKCKDCGKAFTCHSDLTNHVRIHTGEKPYKCKECGKAFRTSSGRIQHLRTHMGEKPFEC  701 - 770
DQCGKAFASFSARIAHLKTH                           771 - 790
//

Text Mined References (6)

PMID Year Title