Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 32
PubMed Score 45.97
PubTator Score 44.01

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

  Differential Expression (22)

Gene RIF (16)

AA Sequence

MHQPPESTAAAAAAADISARKMAHPAMFPRRGSGSGSASALNAAGTGVGSNATSSEDFPPPSLLQPPPPA   1 - 70
ASSTSGPQPPPPQSLNLLSQAQLQAQPLAPGGTQMKKKSGFQITSVTPAQISASISSNNSIAEDTESYDD   71 - 140
LDESHTEDLSSSEILDVSLSRATDLGEPERSSSEETLNNFQEAETPGAVSPNQPHLPQPHLPHLPQQNVV  141 - 210
INGNAHPHHLHHHHQIHHGHHLQHGHHHPSHVAVASASITGGPPSSPVSRKLSTTGSSDSITPVAPTSAV  211 - 280
SSSGSPASVMTNMRAPSTTGGIGINSVTGTSTVNNVNITAVGSFNPNVTSSMLGNVNISTSNIPSAAGVS  281 - 350
VGPGVTSGVNVNILSGMGNGTISSSAAVSSVPNAAAGMTGGSVSSQQQQPTVNTSRFRVVKLDSSSEPFK  351 - 420
KGRWTCTEFYEKENAVPATEGVLINKVVETVKQNPIEVTSERESTSGSSVSSSVSTLSHYTESVGSGEMG  421 - 490
APTVVVQQQQQQQQQQQQQPALQGVTLQQMDFGSTGPQSIPAVSIPQSISQSQISQVQLQSQELSYQQKQ  491 - 560
GLQPVPLQATMSAATGIQPSPVNVVGVTSALGQQPSISSLAQPQLPYSQAAPPVQTPLPGAPPPQQLQYG  561 - 630
QQQPMVSTQMAPGHVKSVTQNPASEYVQQQPILQTAMSSGQPSSAGVGAGTTVIPVAQPQGIQLPVQPTA  631 - 700
VPAQPAGASVQPVGQAPAAVSAVPTGSQIANIGQQANIPTAVQQPSTQVPPSVIQQGAPPSSQVVPPAQT  701 - 770
GIIHQGVQTSAPSLPQQLVIASQSSLLTVPPQPQGVEPVAQGIVSQQLPAVSSLPSASSISVTSQVSSTG  771 - 840
PSGMPSAPTNLVPPQNIAQTPATQNGNLVQSVSQPPLIATNTNLPLAQQIPLSSTQFSAQSLAQAIGSQI  841 - 910
EDARRAAEPSLVGLPQTISGDSGGMSAVSDGSSSSLAASASLFPLKVLPLTTPLVDGEDESSSGASVVAI  911 - 980
DNKIEQAMDLVKSHLMYAVREEVEVLKEQIKELIEKNSQLEQENNLLKTLASPEQLAQFQAQLQTGSPPA  981 - 1050
TTQPQGTTQPPAQPASQGSGPTA                         1051 - 1073
//

Text Mined References (36)

PMID Year Title