Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 45
PubMed Score 1262.97
PubTator Score 49.98

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

  Differential Expression (2)

Disease log2 FC p
lung carcinoma 2.000 1.3e-12
psoriasis -2.200 6.6e-58

Gene RIF (29)

AA Sequence

MDHAEENEILAATQRYYVERPIFSHPVLQERLHTKDKVPDSIADKLKQAFTCTPKKIRNIIYMFLPITKW   1 - 70
LPAYKFKEYVLGDLVSGISTGVLQLPQGLAFAMLAAVPPIFGLYSSFYPVIMYCFLGTSRHISIGPFAVI   71 - 140
SLMIGGVAVRLVPDDIVIPGGVNATNGTEARDALRVKVAMSVTLLSGIIQFCLGVCRFGFVAIYLTEPLV  141 - 210
RGFTTAAAVHVFTSMLKYLFGVKTKRYSGIFSVVYSTVAVLQNVKNLNVCSLGVGLMVFGLLLGGKEFNE  211 - 280
RFKEKLPAPIPLEFFAVVMGTGISAGFNLKESYNVDVVGTLPLGLLPPANPDTSLFHLVYVDAIAIAIVG  281 - 350
FSVTISMAKTLANKHGYQVDGNQELIALGLCNSIGSLFQTFSISCSLSRSLVQEGTGGKTQLAGCLASLM  351 - 420
ILLVILATGFLFESLPQAVLSAIVIVNLKGMFMQFSDLPFFWRTSKIELTIWLTTFVSSLFLGLDYGLIT  421 - 490
AVIIALLTVIYRTQSPSYKVLGKLPETDVYIDIDAYEEVKEIPGIKIFQINAPIYYANSDLYSNALKRKT  491 - 560
GVNPAVIMGARRKAMRKYAKEVGNANMANATVVKADAEVDGEDATKPEEEDGEVKYPPIVIKSTFPEEMQ  561 - 630
RFMPPGDNVHTVILDFTQVNFIDSVGVKTLAGIVKEYGDVGIYVYLAGCSAQVVNDLTRNRFFENPALWE  631 - 700
LLFHSIHDAVLGSQLREALAEQEASAPPSQEDLEPNATPATPEA               701 - 744
//

Text Mined References (45)

PMID Year Title