Property Summary

Ligand Count 46
NCBI Gene PubMed Count 33
PubMed Score 67.80
PubTator Score 23.58

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

  Differential Expression (2)

Disease log2 FC p
active ulcerative colitis 2.898 3.1e-03
colon cancer -3.500 6.3e-09

Gene RIF (12)

AA Sequence

MARKKFSGLEISLIVLFVIVTIIAIALIVVLATKTPAVDEISDSTSTPATTRVTTNPSDSGKCPNVLNDP   1 - 70
VNVRINCIPEQFPTEGICAQRGCCWRPWNDSLIPWCFFVDNHGYNVQDMTTTSIGVEAKLNRIPSPTLFG   71 - 140
NDINSVLFTTQNQTPNRFRFKITDPNNRRYEVPHQYVKEFTGPTVSDTLYDVKVAQNPFSIQVIRKSNGK  141 - 210
TLFDTSIGPLVYSDQYLQISTRLPSDYIYGIGEQVHKRFRHDLSWKTWPIFTRDQLPGDNNNNLYGHQTF  211 - 280
FMCIEDTSGKSFGVFLMNSNAMEIFIQPTPIVTYRVTGGILDFYILLGDTPEQVVQQYQQLVGLPAMPAY  281 - 350
WNLGFQLSRWNYKSLDVVKEVVRRNREAGIPFDTQVTDIDYMEDKKDFTYDQVAFNGLPQFVQDLHDHGQ  351 - 420
KYVIILDPAISIGRRANGTTYATYERGNTQHVWINESDGSTPIIGEVWPGLTVYPDFTNPNCIDWWANEC  421 - 490
SIFHQEVQYDGLWIDMNEVSSFIQGSTKGCNVNKLNYPPFTPDILDKLMYSKTICMDAVQNWGKQYDVHS  491 - 560
LYGYSMAIATEQAVQKVFPNKRSFILTRSTFAGSGRHAAHWLGDNTASWEQMEWSITGMLEFSLFGIPLV  561 - 630
GADICGFVAETTEELCRRWMQLGAFYPFSRNHNSDGYEHQDPAFFGQNSLLVKSSRQYLTIRYTLLPFLY  631 - 700
TLFYKAHVFGETVARPVLHEFYEDTNSWIEDTEFLWGPALLITPVLKQGADTVSAYIPDAIWYDYESGAK  701 - 770
RPWRKQRVDMYLPADKIGLHLRGGYIIPIQEPDVTTTASRKNPLGLIVALGENNTAKGDFFWDDGETKDT  771 - 840
IQNGNYILYTFSVSNNTLDIVCTHSSYQEGTTLAFQTVKILGLTDSVTEVRVAENNQPMNAHSNFTYDAS  841 - 910
NQVLLIADLKLNLGRNFSVQWNQIFSENERFNCYPDADLATEQKCTQRGCVWRTGSSLSKAPECYFPRQD  911 - 980
NSYSVNSARYSSMGITADLQLNTANARIKLPSDPISTLRVEVKYHKNDMLQFKIYDPQKKRYEVPVPLNI  981 - 1050
PTTPISTYEDRLYDVEIKENPFGIQIRRRSSGRVIWDSWLPGFAFNDQFIQISTRLPSEYIYGFGEVEHT  1051 - 1120
AFKRDLNWNTWGMFTRDQPPGYKLNSYGFHPYYMALEEEGNAHGVFLLNSNAMDVTFQPTPALTYRTVGG  1121 - 1190
ILDFYMFLGPTPEVATKQYHEVIGHPVMPAYWALGFQLCRYGYANTSEVRELYDAMVAANIPYDVQYTDI  1191 - 1260
DYMERQLDFTIGEAFQDLPQFVDKIRGEGMRYIIILDPAISGNETKTYPAFERGQQNDVFVKWPNTNDIC  1261 - 1330
WAKVWPDLPNITIDKTLTEDEAVNASRAHVAFPDFFRTSTAEWWAREIVDFYNEKMKFDGLWIDMNEPSS  1331 - 1400
FVNGTTTNQCRNDELNYPPYFPELTKRTDGLHFRTICMEAEQILSDGTSVLHYDVHNLYGWSQMKPTHDA  1401 - 1470
LQKTTGKRGIVISRSTYPTSGRWGGHWLGDNYARWDNMDKSIIGMMEFSLFGMSYTGADICGFFNNSEYH  1471 - 1540
LCTRWMQLGAFYPYSRNHNIANTRRQDPASWNETFAEMSRNILNIRYTLLPYFYTQMHEIHANGGTVIRP  1541 - 1610
LLHEFFDEKPTWDIFKQFLWGPAFMVTPVLEPYVQTVNAYVPNARWFDYHTGKDIGVRGQFQTFNASYDT  1611 - 1680
INLHVRGGHILPCQEPAQNTFYSRQKHMKLIVAADDNQMAQGSLFWDDGESIDTYERDLYLSVQFNLNQT  1681 - 1750
TLTSTILKRGYINKSETRLGSLHVWGKGTTPVNAVTLTYNGNKNSLPFNEDTTNMILRIDLTTHNVTLEE  1751 - 1820
PIEINWS                                 1821 - 1827
//

Text Mined References (35)

PMID Year Title