Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 4
PubMed Score 0.00

Knowledge Summary

Patent

No data available

TINX Plot

  Disease (1)

Disease Target Count Z-score Confidence
Carcinoma 11493 0.0 0.6

Expression

AA Sequence

MVKEKKKADKKGEKSARSPSSLSDNLDFSKQDGNTTRQEMSPAGVPLLGMQLNEVKPKKDRQNVQQNEDA   1 - 70
SQYEESILTKLIVESYEGEKVRGLYEGEGFAAFQGGCTYRGMFSEGLMHGQGTYIWADGLKYEGDFVKNV   71 - 140
PMNHGVYTWPDGSMYEGEVVNGMRNGFGMFKCSTQPVSYIGHWCNGKRHGKGSIYYNQEGTCWYEGDWVQ  141 - 210
NIKKGWGIRCYKSGNIYEGQWEDNMRHGEGRMRWLTTNEEYTGRWERGIQNGFGTHTWFLKRIRSSQYPL  211 - 280
RNEYIGEFVNGYRHGRGKFYYASGAMYDGEWVSNKKHGMGRLTFKNGRVYEGAFSNDHIAGFPDLEVEFI  281 - 350
SCLDLSSGVAPRLSRSAELIRKLDGSESHSVLGSSIELDLNLLLDMYPETVQPEEKKQVEYAVLRNITEL  351 - 420
RRIYSFYSSLGCGHSLDNTFLMTKLHFWRFLKDCKFHHHKLTLADMDRILSANNDIPVEEIHSPFTTILL  421 - 490
RTFLNYLLHLAYHIYHEEFQKRSPSLFLCFTKLMTENIRPNACQIKGNLFREQQRTLYSMSYMNKCWEIY  491 - 560
LAYCRPSAAPPHEPTMKMRHFLWMLKDFKMINKELTAATFMEVIAEDNRFIYDGIDSNFEPELVFLEFFE  561 - 630
ALLSFAFICVTDQMTKSYTNVPADDVSGNKHETIYTILNQDAQNKSPSAVMSHESDAAHSDSARSSSSKL  631 - 700
ELSPDVNKIRKSEPKIKKSVSHERVSKMNFKLTGKGITFFSSESKKYERPKDDREEEFNTWVNNTYVFFV  701 - 770
NTLFHAYKREEAIKEKIRADRLRSTAQAQQRKMEDDELEARLNIFILREEEAKRHDYEVDITVLKEPADV  771 - 840
SSSHLILDPPKEDVTVSPSSKTITSKKKKK                      841 - 870
//

Text Mined References (6)

PMID Year Title