Property Summary

Ligand Count 1
NCBI Gene PubMed Count 36
PubMed Score 1324.43
PubTator Score 100.80

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

  Differential Expression (1)

Disease log2 FC p
facioscapulohumeral dystrophy 2.500 3.6e-06

PDB (30)

Gene RIF (19)

AA Sequence

MNTPKEEFQDWPIVRIAAHLPDLIVYGHFSPERPFMDYFDGVLMFVDISGFTAMTEKFSSAMYMDRGAEQ   1 - 70
LVEILNYHISAIVEKVLIFGGDILKFAGDALLALWRVERKQLKNIITVVIKCSLEIHGLFETQEWEEGLD   71 - 140
IRVKIGLAAGHISMLVFGDETHSHFLVIGQAVDDVRLAQNMAQMNDVILSPNCWQLCDRSMIEIESVPDQ  141 - 210
RAVKVNFLKPPPNFNFDEFFTKCTTFMHYYPSGEHKNLLRLACTLKPDPELEMSLQKYVMESILKQIDNK  211 - 280
QLQGYLSELRPVTIVFVNLMFEDQDKAEEIGPAIQDAYMHITSVLKIFQGQINKVFMFDKGCSFLCVFGF  281 - 350
PGEKVPDELTHALECAMDIFDFCSQVHKIQTVSIGVASGIVFCGIVGHTVRHEYTVIGQKVNLAARMMMY  351 - 420
YPGIVTCDSVTYNGSNLPAYFFKELPKKVMKGVADSGPLYQYWGRTEKVMFGMACLICNRKEDYPLLGRN  421 - 490
KEINYFMYTMKKFLISNSSQVLMYEGLPGYGKSQILMKIEYLAQGKNHRIIAISLNKISFHQTFYTIQMF  491 - 560
MANVLGLDTCKHYKERQTNLRNKVMTLLDEKFYCLLNDIFHVQFPISREISRMSTLKKQKQLEILFMKIL  561 - 630
KLIVKEERIIFIIDEAQFVDSTSWRFMEKLIRTLPIFIIMSLCPFVNIPCAAARAVIKNRNTTYIVIGAV  631 - 700
QPNDISNKICLDLNVSCISKELDSYLGEGSCGIPFYCEELLKNLEHHEVLVFQQTESEEKTNRTWNNLFK  701 - 770
YSIKLTEKLNMVTLHSDKESEEVCHLTSGVRLKNLSPPTSLKEISLIQLDSMRLSHQMLVRCAAIIGLTF  771 - 840
TTELLFEILPCWNMKMMIKTLATLVESNIFYCFRNGKELQKALKQNDPSFEVHYRSLSLKPSEGMDHGEE  841 - 910
EQLRELENEVIECHRIRFCNPMMQKTAYELWLKDQRKAMHLKCARFLEEDAHRCDHCRGRDFIPYHHFTV  911 - 980
NIRLNALDMDAIKKMAMSHGFKTEEKLILSNSEIPETSAFFPENRSPEEIREKILNFFDHVLTKMKTSDE  981 - 1050
DIIPLESCQCEEILEIVILPLAHHFLALGENDKALYYFLEIASAYLIFCDNYMAYMYLNEGQKLLKTLKK  1051 - 1120
DKSWSQTFESATFYSLKGEVCFNMGQIVLAKKMLRKALKLLNRIFPYNLISLFLHIHVEKNRHFHYVNRQ  1121 - 1190
AQESPPPGKKRLAQLYRQTVCLSLLWRIYSYSYLFHCKYYAHLAVMMQMNTALETQNCFQIIKAYLDYSL  1191 - 1260
YHHLAGYKGVWFKYEVMAMEHIFNLPLKGEGIEIVAYVAETLVFNKLIMGHLDLAIELGSRALQMWALLQ  1261 - 1330
NPNRHYQSLCRLSRCLLLNSRYPQLIQVLGRLWELSVTQEHIFSKAFFYFVCLDILLYSGFVYRTFEECL  1331 - 1400
EFIHQYENNRILKFHSGLLLGLYSSVAIWYARLQEWDNFYKFSNRAKNLLPRRTMTLTYYDGISRYMEGQ  1401 - 1470
VLHLQKQIKEQSENAQASGEELLKNLENLVAQNTTGPVFCPRLYHLMAYVCILMGDGQKCGLFLNTALRL  1471 - 1540
SETQGNILEKCWLNMNKESWYSTSELKEDQWLQTILSLPSWEKIVAGRVNIQDLQKNKFLMRANTVDNHF  1541 - 1610
//

Text Mined References (40)

PMID Year Title