Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 3
PubMed Score 0.00

Knowledge Summary

Patent

No data available

TINX Plot

  Disease (1)

Disease Target Count Z-score Confidence
Carcinoma 11493 0.0 0.9

Synonym

Accession Q86WS4 B7WNU1 Q8IXY6 Q8N818 V9HW02
Symbols HEL-206
HEL-S-94

Gene

  Ortholog (1)

Species Source Disease
Chimp OMA EggNOG

 Compartment GO Term (1)

AA Sequence

MNWVGGSRSRVLIKQERRKQKEYFEKHRLKSKMKSLGVLSPVKNSAVSLDILNLYMVNQISCKKKIPETV   1 - 70
RKPTHVNMNRDIKMPLRKHNLELTMSPHCVPSKLCLDDTETNVNCQRLSSKEDLGPVQSQGMDSYSMLHP   71 - 140
QFSKIENCSFTPSSFSVELPSNRHISKLNFTSGIAPTPQKLAYEKKQNDQRSTVNCSDSLLSKLNKSQDV  141 - 210
FSPSHKTTRFGTLFERLNSLGNRNLLTKSPAVIMDEDCRSTDEIRQSDYITEKHSIQHIWGKNGKEVSNF  211 - 280
LEDVNQSTPNLLSENCDSFVSQNMINVLNIDEQRIKKTFNKCDYDSMGDTCVVTSSDKNHVTDRCIRNIF  281 - 350
TVPELTFSNSTLNKTSYPEKCQPNKKYQREYNKNERNDLSTSFENDYYPSSSERKEKFENDYQEKTPQKS  351 - 420
IQKYPANSMGNIPSEELHSKQSWDFGLDEILMEEGGIYSLKSKRISTKKISLDSAQSSRSTSYSPRPTDS  421 - 490
CFSSSSDLPSEDEDQISQQIEDSNRMTIKTKEKMNNFYVERMAKLSGDRIVKNDDKIHKQNENFYQFSVK  491 - 560
NNTDQFPQLQCNSAHILQNKTNDNCVLQAARCDAGIQTESESVMEEKLDVAIQCDLISKCTCRSDVSLCN  561 - 630
LERCSGNIKADTTGGQEIHKNN                          631 - 652
//

Text Mined References (5)

PMID Year Title