Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 3
PubMed Score 0.54
PubTator Score 0.50

Knowledge Summary

Patent

No data available

TINX Plot

  Disease (3)

Disease Target Count P-value
psoriasis 6694 3.1e-282
Disease Target Count Z-score Confidence
Carcinoma 11493 0.0 1.0
Kidney cancer 2613 0.0 0.5
Disease Target Count Z-score Confidence
Congenital diaphragmatic hernia 67 3.112 1.6
Colorectal adenoma 15 3.011 1.5

Expression

  Differential Expression (1)

Disease log2 FC p
psoriasis 6.200 3.1e-282

Gene RIF (1)

AA Sequence

MPRKQPAGCIFLLTFLGLSGLVGTVTRTYYIGIVEEYWNYVPQGKNVITGKSFTEDKLATLFLERGPNRI   1 - 70
GSIYKKAVYRRFTDGTYSIEIPKPPWLGFLGPILRAEVGDVIVIHLKNFASRPYSLHPHGVFYNKDSEGA   71 - 140
LYPDGTSGRNKNDDMVPPGKNYTYVWPVREEYAPTPADANCLTWVYHSHIDAPKDICSGLIGPLLVCKEG  141 - 210
ILNRYSGTRNDVDREFVIMFTLVDENQSWYLNENIKHFCTNPDSVDKKDAVFQRSNKMHALNGYLFGNFP  211 - 280
EPDMCVGESVSWHLFGMGNEIDIHSIYFYGNTFISRGHRTDVVNLFPATFLTTEMIAENPGKWMITCQVS  281 - 350
DHLQAGMLGQYNVDNCKSDIFYPKMKGQQRRYFIAAEKILWDYAPQGYNKFSGLPLNASGSDSDLYFTQG  351 - 420
DNRIGGKYWKVRYTEFVDATFTKRKRLSAEEAHLGILGPVIKAEVGDTLLVTFANKADKVYSILPHGVIY  421 - 490
DKASDAAPNLDGFVKPGAHVKPGETFTYKWTVPESVSPTAGDPPCLTYLYFSAVDPIKDTSSGLVGPLLV  491 - 560
CKKGVLNADGTQKGIDKEFYLLFTVFDENLSRYFDENIQKFIWHPFSIDKEDKEFVKSNRMHAVNGYMYG  561 - 630
NQPGLNMCKRDRVSWHLIGLGTDTDMHGIVFQGNTIHLRGTHRDSLALFPHMATTAFMQPDHAGIFRVFC  631 - 700
ATMPHLSRGMGQIYEVSSCDNRDPSEQRYGMIRTFYIAAEEVEWDYAPNKNWEFEKQHVDARGERHGDIF  701 - 770
MNRTENWIGSQYKKVVYREYTDGEFVEIKARPPREEHLELLGPMIHAEVGNTVLIIFKNKASRPYSISAQ  771 - 840
GVEEMDSGKQFQVPMTKPGEVKTYRWNIPKRSGPGPSDPNCIPWVYYSTVNFVKDTYSGLMGPLITCRKG  841 - 910
VLNEKGRRSDVDYEFALLFLVFNENESWYLDDNIKKYLNKDPRDFKRTDDFEESNRMHAINGKIFGNLHG  911 - 980
LIMNEDTMTNWYLLGIGSEVDIHTIHYHAESFLFKIDKSYREDVYDLFPGTFQTIELFADHPGTWLLHCH  981 - 1050
VSDHIHAGMETTYTVLRNIDNRIPYSTTSPGVASHPATVPSNERPGKEQLYFFGKNLGPTGAKAALVILF  1051 - 1120
IIGLLLLITTVILSLRLCSAMKQTDYQQVQSCALPTDAL                 1121 - 1159
//

Text Mined References (5)

PMID Year Title