Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 87
PubMed Score 114.23
PubTator Score 151.25

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

Gene RIF (61)

AA Sequence

MKPAAREARLPPRSPGLRWALPLLLLLLRLGQILCAGGTPSPIPDPSVATVATGENGITQISSTAESFHK   1 - 70
QNGTGTPQVETNTSEDGESSGANDSLRTPEQGSNGTDGASQKTPSSTGPSPVFDIKAVSISPTNVILTWK   71 - 140
SNDTAASEYKYVVKHKMENEKTITVVHQPWCNITGLRPATSYVFSITPGIGNETWGDPRVIKVITEPIPV  141 - 210
SDLRVALTGVRKAALSWSNGNGTASCRVLLESIGSHEELTQDSRLQVNISGLKPGVQYNINPYLLQSNKT  211 - 280
KGDPLGTEGGLDASNTERSRAGSPTAPVHDESLVGPVDPSSGQQSRDTEVLLVGLEPGTRYNATVYSQAA  281 - 350
NGTEGQPQAIEFRTNAIQVFDVTAVNISATSLTLIWKVSDNESSSNYTYKIHVAGETDSSNLNVSEPRAV  351 - 420
IPGLRSSTFYNITVCPVLGDIEGTPGFLQVHTPPVPVSDFRVTVVSTTEIGLAWSSHDAESFQMHITQEG  421 - 490
AGNSRVEITTNQSIIIGGLFPGTKYCFEIVPKGPNGTEGASRTVCNRTVPSAVFDIHVVYVTTTEMWLDW  491 - 560
KSPDGASEYVYHLVIESKHGSNHTSTYDKAITLQGLIPGTLYNITISPEVDHVWGDPNSTAQYTRPSNVS  561 - 630
NIDVSTNTTAATLSWQNFDDASPTYSYCLLIEKAGNSSNATQVVTDIGITDATVTELIPGSSYTVEIFAQ  631 - 700
VGDGIKSLEPGRKSFCTDPASMASFDCEVVPKEPALVLKWTCPPGANAGFELEVSSGAWNNATHLESCSS  701 - 770
ENGTEYRTEVTYLNFSTSYNISITTVSCGKMAAPTRNTCTTGITDPPPPDGSPNITSVSHNSVKVKFSGF  771 - 840
EASHGPIKAYAVILTTGEAGHPSADVLKYTYEDFKKGASDTYVTYLIRTEEKGRSQSLSEVLKYEIDVGN  841 - 910
ESTTLGYYNGKLEPLGSYRACVAGFTNITFHPQNKGLIDGAESYVSFSRYSDAVSLPQDPGVICGAVFGC  911 - 980
IFGALVIVTVGGFIFWRKKRKDAKNNEVSFSQIKPKKSKLIRVENFEAYFKKQQADSNCGFAEEYEDLKL  981 - 1050
VGISQPKYAAELAENRGKNRYNNVLPYDISRVKLSVQTHSTDDYINANYMPGYHSKKDFIATQGPLPNTL  1051 - 1120
KDFWRMVWEKNVYAIIMLTKCVEQGRTKCEEYWPSKQAQDYGDITVAMTSEIVLPEWTIRDFTVKNIQTS  1121 - 1190
ESHPLRQFHFTSWPDHGVPDTTDLLINFRYLVRDYMKQSPPESPILVHCSAGVGRTGTFIAIDRLIYQIE  1191 - 1260
NENTVDVYGIVYDLRMHRPLMVQTEDQYVFLNQCVLDIVRSQKDSKVDLIYQNTTAMTIYENLAPVTTFG  1261 - 1330
KTNGYIA                                 1331 - 1337
//

Text Mined References (93)

PMID Year Title