Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 7
PubMed Score 0.38
PubTator Score 0.25

Knowledge Summary

Patent

No data available

TINX Plot

Expression

  Differential Expression (3)

Synonym

Accession Q6ZW05 A0A0A7EN49 B0QZ29 B2RPC0 B4DRK3 B4DTR9 Q5T884
Symbols PTCH53
C6orf138
dJ402H5.2

Gene

PANTHER Protein Class (1)

  Ortholog (1)

Species Source Disease
Chimp OMA EggNOG

Gene RIF (4)

AA Sequence

MCFLRRPGAPASWIWWRMLRQVLRRGLQSFCHRLGLCVSRHPVFFLTVPAVLTITFGLSALNRFQPEGDL   1 - 70
ERLVAPSHSLAKIERSLASSLFPLDQSKSQLYSDLHTPGRYGRVILLSPTGDNILLQAEGILQTHRAVLE   71 - 140
MKDGRNSFIGHQLGGVVEVPNSKDQRVKSARAIQITYYLQTYGSATQDLIGEKWENEFCKLIRKLQEEHQ  141 - 210
ELQLYSLASFSLWRDFHKTSILARSKVLVSLVLILTTATLSSSMKDCLRSKPFLGLLGVLTVCISIITAA  211 - 280
GIFFITDGKYNSTLLGIPFFAMGHGTKGVFELLSGWRRTKENLPFKDRIADAYSDVMVTYTMTSSLYFIT  281 - 350
FGMGASPFTNIEAVKVFCQNMCVSILLNYFYIFSFFGSCLVFAGQLEQNRYHSIFCCKIPSAEYLDRKPV  351 - 420
WFQTVMSDGHQQTSHHETNPYQHHFIQHFLREHYNEWITNIYVKPFVVILYLIYASFSFMGCLQISDGAN  421 - 490
IINLLASDSPSVSYAMVQQKYFSNYSPVIGFYVYEPLEYWNSSVQDDLRRLCSGFTAVSWVEQYYQFLKV  491 - 560
SNVSANNKSDFISVLQSSFLKKPEFQHFRNDIIFSKAGDESNIIASRLYLVARTSRDKQKEITEVLEKLR  561 - 630
PLSLSKSIRFIVFNPSFVFMDHYSLSVTVPVLIAGFGVLLVLILTFFLVIHPLGNFWLILSVTSIELGVL  631 - 700
GLMTLWNVDMDCISILCLIYTLNFAIDHCAPLLFTFVLATEHTRTQCIKSSLQDHGTAILQNVTSFLIGL  701 - 770
VPLLFVPSNLTFTLFKCLLLTGGCTLLHCFVILPVFLTFFPPSKKHHKKKKRAKRKEREEIECIEIQENP  771 - 840
DHVTTV                                  841 - 846
//

Text Mined References (10)

PMID Year Title