Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 7
PubMed Score 0.38
PubTator Score 0.25

Knowledge Summary

Patent

No data available

TINX Plot

Expression

  Differential Expression (3)

Gene RIF (4)

AA Sequence

MCFLRRPGAPASWIWWRMLRQVLRRGLQSFCHRLGLCVSRHPVFFLTVPAVLTITFGLSALNRFQPEGDL   1 - 70
ERLVAPSHSLAKIERSLASSLFPLDQSKSQLYSDLHTPGRYGRVILLSPTGDNILLQAEGILQTHRAVLE   71 - 140
MKDGRNSFIGHQLGGVVEVPNSKDQRVKSARAIQITYYLQTYGSATQDLIGEKWENEFCKLIRKLQEEHQ  141 - 210
ELQLYSLASFSLWRDFHKTSILARSKVLVSLVLILTTATLSSSMKDCLRSKPFLGLLGVLTVCISIITAA  211 - 280
GIFFITDGKYNSTLLGIPFFAMGHGTKGVFELLSGWRRTKENLPFKDRIADAYSDVMVTYTMTSSLYFIT  281 - 350
FGMGASPFTNIEAVKVFCQNMCVSILLNYFYIFSFFGSCLVFAGQLEQNRYHSIFCCKIPSAEYLDRKPV  351 - 420
WFQTVMSDGHQQTSHHETNPYQHHFIQHFLREHYNEWITNIYVKPFVVILYLIYASFSFMGCLQISDGAN  421 - 490
IINLLASDSPSVSYAMVQQKYFSNYSPVIGFYVYEPLEYWNSSVQDDLRRLCSGFTAVSWVEQYYQFLKV  491 - 560
SNVSANNKSDFISVLQSSFLKKPEFQHFRNDIIFSKAGDESNIIASRLYLVARTSRDKQKEITEVLEKLR  561 - 630
PLSLSKSIRFIVFNPSFVFMDHYSLSVTVPVLIAGFGVLLVLILTFFLVIHPLGNFWLILSVTSIELGVL  631 - 700
GLMTLWNVDMDCISILCLIYTLNFAIDHCAPLLFTFVLATEHTRTQCIKSSLQDHGTAILQNVTSFLIGL  701 - 770
VPLLFVPSNLTFTLFKCLLLTGGCTLLHCFVILPVFLTFFPPSKKHHKKKKRAKRKEREEIECIEIQENP  771 - 840
DHVTTV                                  841 - 846
//

Text Mined References (10)

PMID Year Title