Property Summary

Ligand Count 162
NCBI Gene PubMed Count 57
PubMed Score 314.68
PubTator Score 470.21

Knowledge Summary

Patent

No data available

Expression

  Differential Expression (9)

 GWAS Trait (1)

Gene RIF (35)

AA Sequence

MLSLQYPDVYRDETAVQDYHGHKICDPYAWLEDPDSEQTKAFVEAQNKITVPFLEQCPIRGLYKERMTEL   1 - 70
YDYPKYSCHFKKGKRYFYFYNTGLQNQRVLYVQDSLEGEARVFLDPNILSDDGTVALRGYAFSEDGEYFA   71 - 140
YGLSASGSDWVTIKFMKVDGAKELPDVLERVKFSCMAWTHDGKGMFYNSYPQQDGKSDGTETSTNLHQKL  141 - 210
YYHVLGTDQSEDILCAEFPDEPKWMGGAELSDDGRYVLLSIREGCDPVNRLWYCDLQQESSGIAGILKWV  211 - 280
KLIDNFEGEYDYVTNEGTVFTFKTNRQSPNYRVINIDFRDPEESKWKVLVPEHEKDVLEWIACVRSNFLV  281 - 350
LCYLHDVKNILQLHDLTTGALLKTFPLDVGSIVGYSGQKKDTEIFYQFTSFLSPGIIYHCDLTKEELEPR  351 - 420
VFREVTVKGIDASDYQTVQIFYPSKDGTKIPMFIVHKKGIKLDGSHPAFLYGYGGFNISITPNYSVSRLI  421 - 490
FVRHMGGILAVANIRGGGEYGETWHKGGILANKQNCFDDFQCAAEYLIKEGYTSPKRLTINGGSNGGLLV  491 - 560
AACANQRPDLFGCVIAQVGVMDMLKFHKYTIGHAWTTDYGCSDSKQHFEWLVKYSPLHNVKLPEADDIQY  561 - 630
PSMLLLTADHDDRVVPLHSLKFIATLQYIVGRSRKQSNPLLIHVDTKAGHGAGKPTAKVIEEVSDMFAFI  631 - 700
ARCLNVDWIP                                701 - 710
//

Text Mined References (63)

PMID Year Title