Property Summary

Ligand Count 6
NCBI Gene PubMed Count 33
PubMed Score 96.83
PubTator Score 43.42

Knowledge Summary

Patent (33,865)

Expression

Gene RIF (10)

AA Sequence

MNAVGSPEGQELQKLGSGAWDNPAYSGPPSPHGTLRVCTISSTGPLQPQPKKPEDEPQETAYRTQVSSCC   1 - 70
LHICQGIRGLWGTTLTENTAENRELYIKTTLRELLVYIVFLVDICLLTYGMTSSSAYYYTKVMSELFLHT   71 - 140
PSDTGVSFQAISSMADFWDFAQGPLLDSLYWTKWYNNQSLGHGSHSFIYYENMLLGVPRLRQLKVRNDSC  141 - 210
VVHEDFREDILSCYDVYSPDKEEQLPFGPFNGTAWTYHSQDELGGFSHWGRLTSYSGGGYYLDLPGSRQG  211 - 280
SAEALRALQEGLWLDRGTRVVFIDFSVYNANINLFCVLRLVVEFPATGGAIPSWQIRTVKLIRYVSNWDF  281 - 350
FIVGCEVIFCVFIFYYVVEEILELHIHRLRYLSSIWNILDLVVILLSIVAVGFHIFRTLEVNRLMGKLLQ  351 - 420
QPNTYADFEFLAFWQTQYNNMNAVNLFFAWIKIFKYISFNKTMTQLSSTLARCAKDILGFAVMFFIVFFA  421 - 490
YAQLGYLLFGTQVENFSTFIKCIFTQFRIILGDFDYNAIDNANRILGPAYFVTYVFFVFFVLLNMFLAII  491 - 560
NDTYSEVKEELAGQKDELQLSDLLKQGYNKTLLRLRLRKERVSDVQKVLQGGEQEIQFEDFTNTLRELGH  561 - 630
AEHEITELTATFTKFDRDGNRILDEKEQEKMRQDLEEERVALNTEIEKLGRSIVSSPQGKSGPEAARAGG  631 - 700
WVSGEEFYMLTRRVLQLETVLEGVVSQIDAVGSKLKMLERKGWLAPSPGVKEQAIWKHPQPAPAVTPDPW  701 - 770
GVQGGQESEVPYKREEEALEERRLSRGEIPTLQRS                    771 - 805
//

Text Mined References (38)

PMID Year Title