Property Summary

Ligand Count 4
NCBI Gene PubMed Count 109
PubMed Score 245.14
PubTator Score 116.05

Knowledge Summary

Patent

No data available

TINX Plot

  Disease (7)

Expression

  Differential Expression (11)

Disease log2 FC p
lung cancer -2.900 4.1e-03
ulcerative colitis 1.500 2.3e-03
colon cancer -1.100 3.7e-02
interstitial cystitis 1.800 8.0e-04
lung carcinoma -1.500 3.4e-26
malignant mesothelioma 1.900 7.7e-07
nasopharyngeal carcinoma -1.100 4.6e-03
osteosarcoma -2.545 2.2e-05
primary Sjogren syndrome 1.600 4.9e-04
spina bifida 1.084 3.6e-02
subependymal giant cell astrocytoma 1.349 9.3e-03

Gene RIF (54)

AA Sequence

MSTTVNVDSLAEYEKSQIKRALELGTVMTVFSFRKSTPERRTVQVIMETRQVAWSKTADKIEGFLDIMEI   1 - 70
KEIRPGKNSKDFERAKAVRQKEDCCFTILYGTQFVLSTLSLAADSKEDAVNWLSGLKILHQEAMNASTPT   71 - 140
IIESWLRKQIYSVDQTRRNSISLRELKTILPLINFKVSSAKFLKDKFVEIGAHKDELSFEQFHLFYKKLM  141 - 210
FEQQKSILDEFKKDSSVFILGNTDRPDASAVYLHDFQRFLIHEQQEHWAQDLNKVRERMTKFIDDTMRET  211 - 280
AEPFLFVDEFLTYLFSRENSIWDEKYDAVDMQDMNNPLSHYWISSSHNTYLTGDQLRSESSPEAYIRCLR  281 - 350
MGCRCIELDCWDGPDGKPVIYHGWTRTTKIKFDDVVQAIKDHAFVTSSFPVILSIEEHCSVEQQRHMAKA  351 - 420
FKEVFGDLLLTKPTEASADQLPSPSQLREKIIIKHKKLGPRGDVDVNMEDKKDEHKQQGELYMWDSIDQK  421 - 490
WTRHYCAIADAKLSFSDDIEQTMEEEVPQDIPPTELHFGEKWFHKKVEKRTSAEKLLQEYCMETGGKDGT  491 - 560
FLVRESETFPNDYTLSFWRSGRVQHCRIRSTMEGGTLKYYLTDNLTFSSIYALIQHYRETHLRCAEFELR  561 - 630
LTDPVPNPNPHESKPWYYDSLSRGEAEDMLMRIPRDGAFLIRKREGSDSYAITFRARGKVKHCRINRDGR  631 - 700
HFVLGTSAYFESLVELVSYYEKHSLYRKMRLRYPVTPELLERYNMERDINSLYDVSRMYVDPSEINPSMP  701 - 770
QRTVKALYDYKAKRSDELSFCRGALIHNVSKEPGGWWKGDYGTRIQQYFPSNYVEDISTADFEELEKQII  771 - 840
EDNPLGSLCRGILDLNTYNVVKAPQGKNQKSFVFILEPKQQGDPPVEFATDRVEELFEWFQSIREITWKI  841 - 910
DTKENNMKYWEKNQSIAIELSDLVVYCKPTSKTKDNLENPDFREIRSFVETKADSIIRQKPVDLLKYNQK  911 - 980
GLTRVYPKGQRVDSSNYDPFRLWLCGSQMVALNFQTADKYMQMNHALFSLNGRTGYVLQPESMRTEKYDP  981 - 1050
MPPESQRKILMTLTVKVLGARHLPKLGRSIACPFVEVEICGAEYDNNKFKTTVVNDNGLSPIWAPTQEKV  1051 - 1120
TFEIYDPNLAFLRFVVYEEDMFSDPNFLAHATYPIKAVKSGFRSVPLKNGYSEDIELASLLVFCEMRPVL  1121 - 1190
ESEEELYSSCRQLRRRQEELNNQLFLYDTHQNLRNANRDALVKEFSVNENQLQLYQEKCNKRLREKRVSN  1191 - 1260
SKFYS                                  1261 - 1265
//

Text Mined References (113)

PMID Year Title