Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 98
PubMed Score 284.78
PubTator Score 360.95

Knowledge Summary

Patent

No data available

TINX Plot

  Disease (8)

Disease Target Count P-value
medulloblastoma, large-cell 6241 1.2e-05
group 3 medulloblastoma 4104 3.6e-04
Disease Target Count Z-score Confidence
Breast cancer 3578 0.0 0.9
Disease Target Count Z-score Confidence
Usher syndrome 32 8.085 4.0

Expression

  Differential Expression (2)

Disease log2 FC p
group 3 medulloblastoma 2.500 3.6e-04
medulloblastoma, large-cell 2.000 1.2e-05

Gene RIF (73)

AA Sequence

MNCPVLSLGSGFLFQVIEMLIFAYFASISLTESRGLFPRLENVGAFKKVSIVPTQAVCGLPDRSTFCHSS   1 - 70
AAAESIQFCTQRFCIQDCPYRSSHPTYTALFSAGLSSCITPDKNDLHPNAHSNSASFIFGNHKSCFSSPP   71 - 140
SPKLMASFTLAVWLKPEQQGVMCVIEKTVDGQIVFKLTISEKETMFYYRTVNGLQPPIKVMTLGRILVKK  141 - 210
WIHLSVQVHQTKISFFINGVEKDHTPFNARTLSGSITDFASGTVQIGQSLNGLEQFVGRMQDFRLYQVAL  211 - 280
TNREILEVFSGDLLRLHAQSHCRCPGSHPRVHPLAQRYCIPNDAGDTADNRVSRLNPEAHPLSFVNDNDV  281 - 350
GTSWVSNVFTNITQLNQGVTISVDLENGQYQVFYIIIQFFSPQPTEIRIQRKKENSLDWEDWQYFARNCG  351 - 420
AFGMKNNGDLEKPDSVNCLQLSNFTPYSRGNVTFSILTPGPNYRPGYNNFYNTPSLQEFVKATQIRFHFH  421 - 490
GQYYTTETAVNLRHRYYAVDEITISGRCQCHGHADNCDTTSQPYRCLCSQESFTEGLHCDRCLPLYNDKP  491 - 560
FRQGDQVYAFNCKPCQCNSHSKSCHYNISVDPFPFEHFRGGGGVCDDCEHNTTGRNCELCKDYFFRQVGA  561 - 630
DPSAIDVCKPCDCDTVGTRNGSILCDQIGGQCNCKRHVSGRQCNQCQNGFYNLQELDPDGCSPCNCNTSG  631 - 700
TVDGDITCHQNSGQCKCKANVIGLRCDHCNFGFKFLRSFNDVGCEPCQCNLHGSVNKFCNPHSGQCECKK  701 - 770
EAKGLQCDTCRENFYGLDVTNCKACDCDTAGSLPGTVCNAKTGQCICKPNVEGRQCNKCLEGNFYLRQNN  771 - 840
SFLCLPCNCDKTGTINGSLLCNKSTGQCPCKLGVTGLRCNQCEPHRYNLTIDNFQHCQMCECDSLGTLPG  841 - 910
TICDPISGQCLCVPNRQGRRCNQCQPGFYISPGNATGCLPCSCHTTGAVNHICNSLTGQCVCQDASIAGQ  911 - 980
RCDQCKDHYFGFDPQTGRCQPCNCHLSGALNETCHLVTGQCFCKQFVTGSKCDACVPSASHLDVNNLLGC  981 - 1050
SKTPFQQPPPRGQVQSSSAINLSWSPPDSPNAHWLTYSLLRDGFEIYTTEDQYPYSIQYFLDTDLLPYTK  1051 - 1120
YSYYIETTNVHGSTRSVAVTYKTKPGVPEGNLTLSYIIPIGSDSVTLTWTTLSNQSGPIEKYILSCAPLA  1121 - 1190
GGQPCVSYEGHETSATIWNLVPFAKYDFSVQACTSGGCLHSLPITVTTAQAPPQRLSPPKMQKISSTELH  1191 - 1260
VEWSPPAELNGIIIRYELYMRRLRSTKETTSEESRVFQSSGWLSPHSFVESANENALKPPQTMTTITGLE  1261 - 1330
PYTKYEFRVLAVNMAGSVSSAWVSERTGESAPVFMIPPSVFPLSSYSLNISWEKPADNVTRGKVVGYDIN  1331 - 1400
MLSEQSPQQSIPMAFSQLLHTAKSQELSYTVEGLKPYRIYEFTITLCNSVGCVTSASGAGQTLAAAPAQL  1401 - 1470
RPPLVKGINSTTIHLRWFPPEELNGPSPIYQLERRESSLPALMTTMMKGIRFIGNGYCKFPSSTHPVNTD  1471 - 1540
FTGIKASFRTKVPEGLIVFAASPGNQEEYFALQLKKGRLYFLFDPQGSPVEVTTTNDHGKQYSDGKWHEI  1541 - 1610
IAIRHQAFGQITLDGIYTGSSAILNGSTVIGDNTGVFLGGLPRSYTILRKDPEIIQKGFVGCLKDVHFMK  1611 - 1680
NYNPSAIWEPLDWQSSEEQINVYNSWEGCPASLNEGAQFLGAGFLELHPYMFHGGMNFEISFKFRTDQLN  1681 - 1750
GLLLFVYNKDGPDFLAMELKSGILTFRLNTSLAFTQVDLLLGLSYCNGKWNKVIIKKEGSFISASVNGLM  1751 - 1820
KHASESGDQPLVVNSPVYVGGIPQELLNSYQHLCLEQGFGGCMKDVKFTRGAVVNLASVSSGAVRVNLDG  1821 - 1890
CLSTDSAVNCRGNDSILVYQGKEQSVYEGGLQPFTEYLYRVIASHEGGSVYSDWSRGRTTGAAPQSVPTP  1891 - 1960
SRVRSLNGYSIEVTWDEPVVRGVIEKYILKAYSEDSTRPPRMPSASAEFVNTSNLTGILTGLLPFKNYAV  1961 - 2030
TLTACTLAGCTESSHALNISTPQEAPQEVQPPVAKSLPSSLLLSWNPPKKANGIITQYCLYMDGRLIYSG  2031 - 2100
SEENYIVTDLAVFTPHQFLLSACTHVGCTNSSWVLLYTAQLPPEHVDSPVLTVLDSRTIHIQWKQPRKIS  2101 - 2170
GILERYVLYMSNHTHDFTIWSVIYNSTELFQDHMLQYVLPGNKYLIKLGACTGGGCTVSEASEALTDEDI  2171 - 2240
PEGVPAPKAHSYSPDSFNVSWTEPEYPNGVITSYGLYLDGILIHNSSELSYRAYGFAPWSLHSFRVQACT  2241 - 2310
AKGCALGPLVENRTLEAPPEGTVNVFVKTQGSRKAHVRWEAPFRPNGLLTHSVLFTGIFYVDPVGNNYTL  2311 - 2380
LNVTKVMYSGEETNLWVLIDGLVPFTNYTVQVNISNSQGSLITDPITIAMPPGAPDGVLPPRLSSATPTS  2381 - 2450
LQVVWSTPARNNAPGSPRYQLQMRSGDSTHGFLELFSNPSASLSYEVSDLQPYTEYMFRLVASNGFGSAH  2451 - 2520
SSWIPFMTAEDKPGPVVPPILLDVKSRMMLVTWQHPRKSNGVITHYNIYLHGRLYLRTPGNVTNCTVMHL  2521 - 2590
HPYTAYKFQVEACTSKGCSLSPESQTVWTLPGAPEGIPSPELFSDTPTSVIISWQPPTHPNGLVENFTIE  2591 - 2660
RRVKGKEEVTTLVTLPRSHSMRFIDKTSALSPWTKYEYRVLMSTLHGGTNSSAWVEVTTRPSRPAGVQPP  2661 - 2730
VVTVLEPDAVQVTWKPPLIQNGDILSYEIHMPDPHITLTNVTSAVLSQKVTHLIPFTNYSVTIVACSGGN  2731 - 2800
GYLGGCTESLPTYVTTHPTVPQNVGPLSVIPLSESYVVISWQPPSKPNGPNLRYELLRRKIQQPLASNPP  2801 - 2870
EDLNRWHNIYSGTQWLYEDKGLSRFTTYEYMLFVHNSVGFTPSREVTVTTLAGLPERGANLTASVLNHTA  2871 - 2940
IDVRWAKPTVQDLQGEVEYYTLFWSSATSNDSLKILPDVNSHVIGHLKPNTEYWIFISVFNGVHSINSAG  2941 - 3010
LHATTCDGEPQGMLPPEVVIINSTAVRVIWTSPSNPNGVVTEYSIYVNNKLYKTGMNVPGSFILRDLSPF  3011 - 3080
TIYDIQVEVCTIYACVKSNGTQITTVEDTPSDIPTPTIRGITSRSLQIDWVSPRKPNGIILGYDLLWKTW  3081 - 3150
YPCAKTQKLVQDQSDELCKAVRCQKPESICGHICYSSEAKVCCNGVLYNPKPGHRCCEEKYIPFVLNSTG  3151 - 3220
VCCGGRIQEAQPNHQCCSGYYARILPGEVCCPDEQHNRVSVGIGDSCCGRMPYSTSGNQICCAGRLHDGH  3221 - 3290
GQKCCGRQIVSNDLECCGGEEGVVYNRLPGMFCCGQDYVNMSDTICCSASSGESKAHIKKNDPVPVKCCE  3291 - 3360
TELIPKSQKCCNGVGYNPLKYVCSDKISTGMMMKETKECRILCPASMEATEHCGRCDFNFTSHICTVIRG  3361 - 3430
SHNSTGKASIEEMCSSAEETIHTGSVNTYSYTDVNLKPYMTYEYRISAWNSYGRGLSKAVRARTKEDVPQ  3431 - 3500
GVSPPTWTKIDNLEDTIVLNWRKPIQSNGPIIYYILLRNGIERFRGTSLSFSDKEGIQPFQEYSYQLKAC  3501 - 3570
TVAGCATSSKVVAATTQGVPESILPPSITALSAVALHLSWSVPEKSNGVIKEYQIRQVGKGLIHTDTTDR  3571 - 3640
RQHTVTGLQPYTNYSFTLTACTSAGCTSSEPFLGQTLQAAPEGVWVTPRHIIINSTTVELYWSLPEKPNG  3641 - 3710
LVSQYQLSRNGNLLFLGGSEEQNFTDKNLEPNSRYTYKLEVKTGGGSSASDDYIVQTPMSTPEEIYPPYN  3711 - 3780
ITVIGPYSIFVAWIPPGILIPEIPVEYNVLLNDGSVTPLAFSVGHHQSTLLENLTPFTQYEIRIQACQNG  3781 - 3850
SCGVSSRMFVKTPEAAPMDLNSPVLKALGSACIEIKWMPPEKPNGIIINYFIYRRPAGIEEESVLFVWSE  3851 - 3920
GALEFMDEGDTLRPFTLYEYRVRACNSKGSVESLWSLTQTLEAPPQDFPAPWAQATSAHSVLLNWTKPES  3921 - 3990
PNGIISHYRVVYQERPDDPTFNSPTVHAFTVKGTSHQAHLYGLEPFTTYRIGVVAANHAGEILSPWTLIQ  3991 - 4060
TLESSPSGLRNFIVEQKENGRALLLQWSEPMRTNGVIKTYNIFSDGFLEYSGLNRQFLFRRLDPFTLYTL  4061 - 4130
TLEACTRAGCAHSAPQPLWTDEAPPDSQLAPTVHSVKSTSVELSWSEPVNPNGKIIRYEVIRRCFEGKAW  4131 - 4200
GNQTIQADEKIVFTEYNTERNTFMYNDTGLQPWTQCEYKIYTWNSAGHTCSSWNVVRTLQAPPEGLSPPV  4201 - 4270
ISYVSMNPQKLLISWIPPEQSNGIIQSYRLQRNEMLYPFSFDPVTFNYTDEELLPFSTYSYALQACTSGG  4271 - 4340
CSTSKPTSITTLEAAPSEVSPPDLWAVSATQMNVCWSPPTVQNGKITKYLVRYDNKESLAGQGLCLLVSH  4341 - 4410
LQPYSQYNFSLVACTNGGCTASVSKSAWTMEALPENMDSPTLQVTGSESIEITWKPPRNPNGQIRSYELR  4411 - 4480
RDGTIVYTGLETRYRDFTLTPGVEYSYTVTASNSQGGILSPLVKDRTSPSAPSGMEPPKLQARGPQEILV  4481 - 4550
NWDPPVRTNGDIINYTLFIRELFERETKIIHINTTHNSFGMQSYIVNQLKPFHRYEIRIQACTTLGCASS  4551 - 4620
DWTFIQTPEIAPLMQPPPHLEVQMAPGGFQPTVSLLWTGPLQPNGKVLYYELYRRQIATQPRKSNPVLIY  4621 - 4690
NGSSTSFIDSELLPFTEYEYQVWAVNSAGKAPSSWTWCRTGPAPPEGLRAPTFHVISSTQAVVNISAPGK  4691 - 4760
PNGIVSLYRLFSSSAHGAETVLSEGMATQQTLHGLQAFTNYSIGVEACTCFNCCSKGPTAELRTHPAPPS  4761 - 4830
GLSSPQIGTLASRTASFRWSPPMFPNGVIHSYELQFHVACPPDSALPCTPSQIETKYTGLGQKASLGGLQ  4831 - 4900
PYTTYKLRVVAHNEVGSTASEWISFTTQKELPQYRAPFSVDSNLSVVCVNWSDTFLLNGQLKEYVLTDGG  4901 - 4970
RRVYSGLDTTLYIPRTADKTFFFQVICTTDEGSVKTPLIQYDTSTGLGLVLTTPGKKKGSRSKSTEFYSE  4971 - 5040
LWFIVLMAMLGLILLAIFLSLILQRKIHKEPYIRERPPLVPLQKRMSPLNVYPPGENHMGLADTKIPRSG  5041 - 5110
TPVSIRSNRSACVLRIPSQNQTSLTYSQGSLHRSVSQLMDIQDKKVLMDNSLWEAIMGHNSGLYVDEEDL  5111 - 5180
MNAIKDFSSVTKERTTFTDTHL                          5181 - 5202
//

Text Mined References (102)

PMID Year Title