Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 14
PubMed Score 3.85
PubTator Score 4.12

Knowledge Summary

Patent

No data available

TINX Plot

  Disease (2)

Disease Target Count Z-score Confidence
Carcinoma 11493 0.0 1.0
Kidney cancer 2613 0.0 0.5
Disease Target Count Z-score Confidence
Schizophrenia 1160 0.0 0.7

Expression

Synonym

Accession Q6ZRQ5 D6R9Y8 D6RBQ4 E1P529 Q5THT2 Q68CQ6 Q68D32
Symbols C6orf167
dJ39B17.2

Gene

  Ortholog (1)

Species Source Disease
Chimp OMA EggNOG

Gene RIF (7)

AA Sequence

MENCSAASTFLTDSLELELGTEWCKPPYFSCAVDNRGGGKHFSGESYLCSGALKRLILNLDPLPTNFEED   1 - 70
TLEIFGIQWVTETALVNSSRELFHLFRQQLYNLETLLQSSCDFGKVSTLHCKADNIRQQCVLFLHYVKVF   71 - 140
IFRYLKVQNAESHVPVHPYEALEAQLPSVLIDELHGLLLYIGHLSELPSVNIGAFVNQNQIKLFPPSWHL  141 - 210
LHLHLDIHWLVLEILYMLGEKLKQVVYGHQFMNLASDNLTNISLFEEHCETLLCDLISLSLNRYDKVRSS  211 - 280
ESLMSDQCPCLCIKELWVLLIHLLDHRSKWFVSESFWNWLNKLLKTLLEKSSDRRRSSMPVIQSRDPLGF  281 - 350
SWWIITHVASFYKFDRHGVPDEMRKVESNWNFVEELLKKSISVQGVILEEQLRMYLHCCLTLCDFWEPNI  351 - 420
AIVTILWEYYSKNLNSSFSISWLPFKGLANTMKSPLSMLEMVKTCCCDKQDQELYKSSSSYTIFLCILAK  421 - 490
VVKKAMKSNGPHPWKQVKGRIYSKFHQKRMEELTEVGLQNFFSLFLLLAAVAEVEDVASHVLDLLNFLKP  491 - 560
AFVTSQRALIWKGHMAFLLMYAQKNLDIGVLAEKFSCAFREKAKEFLVSKNEEMVQRQTIWTLLSIYIDG  561 - 630
VQEVFETSYCLYPSHEKLLNDGFSMLLRACRESELRTVLSFLQAVLARIRSMHQQLCQELQRDNVDLFVQ  631 - 700
SSLSAKERHLAAVASALWRHFFSFLKSQRMSQVVPFSQLADAAADFTLLAMDMPSTAPSDFQPQPVISII  701 - 770
QLFGWDDIICPQVVARYLSHVLQNSTLCEALSHSGYVSFQALTVRSWIRCVLQMYIKNLSGPDDLLIDKN  771 - 840
LEEAVEKEYMKQLVKLTRLLFNLSEVKSIFSKAQVEYLSISEDPKKALVRFFEAVGVTYGNVQTLSDKSA  841 - 910
MVTKSLEYLGEVLKYIKPYLGKKVFSAGLQLTYGMMGILVKSWAQIFATSKAQKLLFRIIDCLLLPHAVL  911 - 980
QQEKELPAPMLSAIQKSLPLYLQGMCIVCCQSQNPNAYLNQLLGNVIEQYIGRFLPASPYVSDLGQHPVL  981 - 1050
LALRNTATIPPISSLKKCIVQVIRKSYLEYKGSSPPPRLASILAFILQLFKETNTDIYEVELLLPGILKC  1051 - 1120
LVLVSEPQVKRLATENLQYMVKACQVGSEEEPSSQLTSVFRQFIQDYGMRYYYQVYSILETVATLDQQVV  1121 - 1190
IHLISTLTQSLKDSEQKWGLGRNIAQREAYSKLLSHLGQMGQDEMQRLENDNT          1191 - 1243
//

Text Mined References (16)

PMID Year Title