Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 4
PubMed Score 0.20

Knowledge Summary

Patent

No data available

TINX Plot

  Disease (1)

Disease Target Count Z-score Confidence
Camurati-Engelmann disease 6 5.202 2.6

Expression

AA Sequence

MARKLSVLEVLLIIFCLIVVTIDILLLLLVLEETSDTSFTPECPEIPQSERIDCTPDQEVTEDICRWQYK   1 - 70
CCWSPVADANVPRCFFPWNWGYEASNGHTNTSTGFTAQLKRLPSPSLFGNDVATTLFTAEYQTSNRFHFK   71 - 140
ITDFNNIRYEVSHENINLVDGIADASNLSYYVEVTDKPFSIKIMRTSNRRVLLDTSIGPLQFAQQYLQLS  141 - 210
FRLPSANVYGLGEHVHQQYRHNMTWKTWPIFTRDATPTEGMINLYGAHTFFLCLEDARGSSFGVFLMNSN  211 - 280
AMEVTLQPAPAITYRTIGGILDFYVFLGNTPEQVVQEYLELVGRPFFPPYWSLGFQLSRRDYGGINKLKE  281 - 350
VVSRNRLAEIPYDVQYSDIDYMDGKKDFTVDEVAYSGLPDFVKELHDNGQKYLIIMNPGISKNSNYEPYN  351 - 420
NGSLKRVWILGSNGFAVGEGYPGPTVFPDYTNPVCTEWWTDQVAKFHDHLEFDGVWIEMNEVSSLLQASN  421 - 490
NQCESNNLNFPPFLPRVLDHLLFARTLCMDTEFHGGLHYDIHSLYGHSMARTTNLALETIFMNNRSFILS  491 - 560
RSTFAGSGKFAAHWLGDNAATWDDLRWSIPTILEFNLFGIPMVGANICGYNNNVTEELCRRWMQLGAFYP  561 - 630
LPRNHNGPGFRDQDPAAFGVDSLLLKSSRHYLNIRYTLLPYLYTLFYHAHTRGETVARPLVHEFYQDSAT  631 - 700
WDVHEQFLWGPGLLITPVLYEGVDEVKAYIPDATWYDYETGVAISWRKQLVNMLLPGDKIGLHLRGGYIF  701 - 770
PTQKPNTTTEASRRNSLGLIIALDYKREAKGELYWDDGVSKDAVTEKKYILYDFSVTSNHLQAKIINNNY  771 - 840
MDTDNLMFTDITILGMDKQPANFIVLLNNVATSSPSVVYNASTKVVTITDLQGLVLGQEFSIRWNLPVSD  841 - 910
LEKFNCYPDDPTASEESCRQRGCLWEDTSTPGVPTCYYDTIPNYVASDIQYLNTSITADLSLPMAPESAA  911 - 980
AAASDSLSAKISFLHLKVIYHTATMLQVKIYDPTNKRYEVPVPLNTPPQPVGDPENRLYDVRIQNNPFGI  981 - 1050
QIQRKNSSTVIWDSQLPGFIFNDMFLSISTRLPSQYIYGFGETEHTTFRRNMNWNTWGMFAHDEPPAYKK  1051 - 1120
NSYGVHPYYMALEEDGSAHGVLLLNSNAMDVTLQPTPALTYRTTGGILDFYIVLGPTPELVTQQYTELIG  1121 - 1190
RPAMIPYWALGFHLSRYGYQNDAEISSLYDAMVAAQIPYDVQHVDIDYMNRKLDFTLSANFQNLSLLIEQ  1191 - 1260
MKKNGMRFILILDPAISGNETQYLPFIRGQENNVFIKWPDTNDIVWGKVWPDLPNVIVDGSLDHETQVKL  1261 - 1330
YRAYVAFPDFFRNSTAAWWKKEIEELYANPREPEKSLKFDGLWIDMNEPSNFVDGSVRGCSNEMLNNPPY  1331 - 1400
MPYLESRDKGLSSKTLCMESQQILPDSSPVEHYNVHNLYGWSQTRPTYEAVQEVTGQRGVIITRSTFPSS  1401 - 1470
GRWGGHRLGNNTAAWDQLGKSIIGMMEFSLFGIPYTGADICGFFGDAEYEMCVRWMQLGAFYPFSRNHNN  1471 - 1540
IGTRRQDPVAWNSTFEMLSRKVLETRYTLLPYLYTLMHKAHVEGSTVVRPLLHEFTDDRTTWDIDRQFML  1541 - 1610
GPAILISPVLETSTFEISAYFPRARWYDYSTGTSSTSTGQRKILKAPLDHINLHVRGGYILPWQEPAMNT  1611 - 1680
HSSRQNFMGLIVALDDNGTAEGQVFWDDGQSIDTYENGNYFLANFIAAQNILQIQTIHNKYLSDSNPLKV  1681 - 1750
GYIRIWGVNTYVTQVSFTYDNRQFMETNFKSEPYNQILTIQLTDKTINLEKLTEVTWIDGGPVLPTPTKT  1751 - 1820
STIPMSSHPSPSTTNATSSETITSSASANTTTGTTDTVPITTTSFPSTTSVTTNTTVPDTTSPFPTSTTN  1821 - 1890
ASTNATVPITTTPFPTSTIGVTTNATVPNTTAPFPTNASTASTNATVPITTTCFATSTIGVTTNATVPDT  1891 - 1960
TAPFPTNTTTASTNATIPITTTPFATSTISVTTSTTVPDTTAPFPTSTTSASTNATPVPITTTLFATSTI  1961 - 2030
GVTTGTTVPDTTAPFPTSTTSTSTSATVPITTTPSPTNTADANTSNTVPNTTMPSPTSSTTVSTIATVPI  2031 - 2100
SVTPSLTSTADATISTTVLIATTSSLTGTTDVSTSTTINNISTPVQTNTTNASTSTNVANITATSHTSTD  2101 - 2170
DTVPNNTVPVTAIPSLANTGVDTTSNSFSIMTTSFSESTNAMNTTVIMATTSPTSTDVASTNNDASMTNF  2171 - 2240
LLATMSAGNITSNSISITTTSFGNSVPFVTTPSPSTDATTTSNNTNPGMTTYYQTSPTIPTHTLTSIPSS  2241 - 2310
ITSILSMFPTSNTFTTDKITNFTTPTNANTIIFNTLDTKSTMVIDATVTTTSTKDNTMSPDTTVTSIDKF  2311 - 2380
TTHITQFATPHSATTTTLALSHTSLAPTNLSNLGTMDITDADNSSSVTGNTTHISVSNLTTASVTITATG  2381 - 2450
LDSQTPHMVINSVATYLPITATSATTDTTNITKYALNTTTPDSTVHTSATAPTYIANAINATQVP    2451 - 2515
//

Text Mined References (6)

PMID Year Title