Property Summary

Ligand Count 1
NCBI Gene PubMed Count 219
PubMed Score 170.79
PubTator Score 938.83

Knowledge Summary

Patent

No data available

TINX Plot

  Disease (7)

Expression

  Differential Expression (17)

Disease log2 FC p
atypical teratoid / rhabdoid tumor 1.300 1.0e-05
ependymoma 1.100 3.8e-02
glioblastoma 1.100 3.9e-04
intraductal papillary-mucinous adenoma (... -2.600 8.5e-04
intraductal papillary-mucinous carcinoma... -2.100 1.6e-02
intraductal papillary-mucinous neoplasm ... -2.400 1.4e-02
lung cancer -1.200 1.8e-02
malignant mesothelioma 2.500 5.3e-07
medulloblastoma 1.200 9.4e-03
non-small cell lung cancer -1.354 1.1e-06
osteosarcoma -1.554 3.3e-03
ovarian cancer -1.100 8.1e-07
pancreatic cancer -1.500 3.5e-03
pancreatic ductal adenocarcinoma liver m... -3.327 6.1e-03
primitive neuroectodermal tumor 1.200 1.3e-02
psoriasis -1.100 1.0e-02
tuberculosis 1.800 4.3e-07

Protein-protein Interaction (1)

PDB (20)

Gene RIF (178)

AA Sequence

MGLLGILCFLIFLGKTWGQEQTYVISAPKIFRVGASENIVIQVYGYTEAFDATISIKSYPDKKFSYSSGH   1 - 70
VHLSSENKFQNSAILTIQPKQLPGGQNPVSYVYLEVVSKHFSKSKRMPITYDNGFLFIHTDKPVYTPDQS   71 - 140
VKVRVYSLNDDLKPAKRETVLTFIDPEGSEVDMVEEIDHIGIISFPDFKIPSNPRYGMWTIKAKYKEDFS  141 - 210
TTGTAYFEVKEYVLPHFSVSIEPEYNFIGYKNFKNFEITIKARYFYNKVVTEADVYITFGIREDLKDDQK  211 - 280
EMMQTAMQNTMLINGIAQVTFDSETAVKELSYYSLEDLNNKYLYIAVTVIESTGGFSEEAEIPGIKYVLS  281 - 350
PYKLNLVATPLFLKPGIPYPIKVQVKDSLDQLVGGVPVTLNAQTIDVNQETSDLDPSKSVTRVDDGVASF  351 - 420
VLNLPSGVTVLEFNVKTDAPDLPEENQAREGYRAIAYSSLSQSYLYIDWTDNHKALLVGEHLNIIVTPKS  421 - 490
PYIDKITHYNYLILSKGKIIHFGTREKFSDASYQSINIPVTQNMVPSSRLLVYYIVTGEQTAELVSDSVW  491 - 560
LNIEEKCGNQLQVHLSPDADAYSPGQTVSLNMATGMDSWVALAAVDSAVYGVQRGAKKPLERVFQFLEKS  561 - 630
DLGCGAGGGLNNANVFHLAGLTFLTNANADDSQENDEPCKEILRPRRTLQKKIEEIAAKYKHSVVKKCCY  631 - 700
DGACVNNDETCEQRAARISLGPRCIKAFTECCVVASQLRANISHKDMQLGRLHMKTLLPVSKPEIRSYFP  701 - 770
ESWLWEVHLVPRRKQLQFALPDSLTTWEIQGVGISNTGICVADTVKAKVFKDVFLEMNIPYSVVRGEQIQ  771 - 840
LKGTVYNYRTSGMQFCVKMSAVEGICTSESPVIDHQGTKSSKCVRQKVEGSSSHLVTFTVLPLEIGLHNI  841 - 910
NFSLETWFGKEILVKTLRVVPEGVKRESYSGVTLDPRGIYGTISRRKEFPYRIPLDLVPKTEIKRILSVK  911 - 980
GLLVGEILSAVLSQEGINILTHLPKGSAEAELMSVVPVFYVFHYLETGNHWNIFHSDPLIEKQKLKKKLK  981 - 1050
EGMLSIMSYRNADYSYSVWKGGSASTWLTAFALRVLGQVNKYVEQNQNSICNSLLWLVENYQLDNGSFKE  1051 - 1120
NSQYQPIKLQGTLPVEARENSLYLTAFTVIGIRKAFDICPLVKIDTALIKADNFLLENTLPAQSTFTLAI  1121 - 1190
SAYALSLGDKTHPQFRSIVSALKREALVKGNPPIYRFWKDNLQHKDSSVPNTGTARMVETTAYALLTSLN  1191 - 1260
LKDINYVNPVIKWLSEEQRYGGGFYSTQDTINAIEGLTEYSLLVKQLRLSMDIDVSYKHKGALHNYKMTD  1261 - 1330
KNFLGRPVEVLLNDDLIVSTGFGSGLATVHVTTVVHKTSTSEEVCSFYLKIDTQDIEASHYRGYGNSDYK  1331 - 1400
RIVACASYKPSREESSSGSSHAVMDISLPTGISANEEDLKALVEGVDQLFTDYQIKDGHVILQLNSIPSS  1401 - 1470
DFLCVRFRIFELFEVGFLSPATFTVYEYHRPDKQCTMFYSTSNIKIQKVCEGAACKCVEADCGQMQEELD  1471 - 1540
LTISAETRKQTACKPEIAYAYKVSITSITVENVFVKYKATLLDIYKTGEAVAEKDSEITFIKKVTCTNAE  1541 - 1610
LVKGRQYLIMGKEALQIKYNFSFRYIYPLDSLTWIEYWPRDTTCSSCQAFLANLDEFAEDIFLNGC    1611 - 1676
//

Text Mined References (223)

PMID Year Title