Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 1
PubMed Score 0.00

Knowledge Summary

Patent

No data available

AA Sequence

MDSTSFLPTFLDVDLTISHIKCLPKDILVKFQGIKSNECEFDYHVLQREIQHTPKVKNNVEIDEFCLVEE   1 - 70
RVSGEWQRGRVMEKKNELYTVLLIDRGEELRVAGPQIASACGNLFELPPRVVFGIFANILPVGEKWSPKA   71 - 140
LNYFKSLVGIQVKGYVQAILPLQMFLFEVPKIISQALELQLGRLVDGDSFRLIVEMLEEFPQQMPDLLQH  141 - 210
KRPELSLGNKDTSLDIQHVLDKLQPSLSVGSTESVKVSSALSPSKFYCQLIKWTPELENLTAHMTLHYDT  211 - 280
VCQETSPTCDNFGLLCVARRRNGQWHRGILQQLLPPNQVKIWFMDYGSSEAIPSIYVKKLKQDFILVPLF  281 - 350
SFPCSLTCLHSPDRDARIFQLSIFKQALLGQVVYAHIDWFNKDECLYYVTLQTQESTVNSKCLLKTVGTQ  351 - 420
VLCPMSDSKISNILSETSVSDVNSFAVESFMGNIEWSIDSLNKKGILKVGFPIKTVQMEIEAAYIAFIAY  421 - 490
VLNPSNFWVRTNDHRNEFQEIMKNINKFYDLCENDEMILRKPEPGLFCCARYSKDRRFYRAVITEINGYK  491 - 560
INVYFLDYGNTDSIPFFDVKILLPEFCELPALAMCCSLAHIFPVEDLWTKAAIDYFKKLVLNKAILLQVI  561 - 630
AKKDDKYTVNIQSVEASENIDVISLMLQAGYAEYFQVELEYFPKSVSEYSMLNSESKNKVNIKKVISALL  631 - 700
EGPKSKKYHSNNLVENNLSLPKSLAVNISEFKNPFTLSVGPESSWPYKEYIFRPGTVLEVKCSCYYGPGD  701 - 770
FSCQLQCKSEDLKLLMEQIQNYYSIHSDPYEIGQTACVAKYSGKWCRAAVLTQVSKEVDIVFVDYGYQKR  771 - 840
VLIEDLCAINPRFLLLESQAFRCCLNHFIEPVSCKLFSWTRKAFRDLWNFISSSRGLLTCIIYALVIIHP  841 - 910
NHLYNLVDLQSSFTSAKEFLMNRGSAQYITLSETFPSLFSLYSYCYSSFNIQIGSEEEVYISHIYSPQKF  911 - 980
YCQLGRNNKDLEMIETKITESVNLQNFPKYDSNKMRVCISKYVEDGLSYRALAIPTDSSSEFQVYFVDFG  981 - 1050
NKQLVGENMLRAISAQFPELLFTPMQAIKCFLSDLRDVDIPAEISSWFKDNFLGRSLKAIILSQESDGQL  1051 - 1120
GIELYDGSQYINEKIKVLLHAYGKRHCDQACCMEKSNKINENKRFTTSLKGKTGNNYRHNVINKPSPVTY  1121 - 1190
SERKIDQLMHPKNIHARFLKPSVCYKMEPVSKNKMKTSLNDGLKGIKIVPGAAHILENRRVGQKSVKVVS  1191 - 1260
QSFIRALNQTTSQNPYDLIRPQIKDLPQPQIYLNAKVKGYVSNISNPANFHIQLAENESVIIRLADALNA  1261 - 1330
TARRLRERKSVKPLVGDLVVAEYSGDNAIYRAVIKKILPGNSFEVEFIDYGNSAIVNTSKIYELQREFLT  1331 - 1400
VPQLGIHAFLSGVKWNEPDEIWDDKTVDYFTSKVHNKTVYCEFLKKHDQKWEVNMICDEKCVINELLKWK  1401 - 1470
ACSKLQKSALQMPQVLSQKVRPGDNEMKKGKSNESEGSMNSNQQLFKIPLEEFKLGQLEKAEMLNVSKSG  1471 - 1540
RFYVKLSKNKKILSDLIVLITKEEKKSPFLSMESIEKGLECLAKSKNTLKWHRSKVEEKYVDDKVLVFLV  1541 - 1610
DCGIYEIVPVCNTKLLSNEIRNIPRQAVPCKWIWFENSKNISFECLFADLEINILFLKYLDAVWEVEILV  1611 - 1680
DDLLLLEYLNLNTVPVEENKLRLAEIVYNIESKTPVSSCTIKSFTWVQFQNDRQYSGIATAVSDPSDFSI  1681 - 1750
QLEDFFDIMKYLFMLLSDLPETLQTLPQEFIIPGSSCLFKYKSEDQWNRVEISEVSPQSLCLVLVDYGFS  1751 - 1820
FYIRYSEIINLKVVPEELLNLPRLSYPCILYGILPAKGKHWSEEAKIFFRDFLSKPDLVFQFREYHSETK  1821 - 1890
LKVDVIHEKNNLADILVASGLATYSKDSPHLDAITATESAKNPI               1891 - 1934
//

Text Mined References (2)

PMID Year Title