Property Summary

Ligand Count 98
NCBI Gene PubMed Count 305
PubMed Score 662.18
PubTator Score 1539.98

Knowledge Summary

Patent

No data available

TINX Plot

  Disease (7)

Disease Target Count
Gout 106
Hyperuricemia 49
Disease Target Count Z-score Confidence
Carcinoma 11493 0.0 1.2
Kidney cancer 2613 0.0 0.7
Liver cancer 604 0.0 0.6
Disease Target Count Z-score Confidence
Cancer 2499 5.135 2.6
Kernicterus 11 3.626 1.8
Disease Target Count
Pseudoxanthoma elasticum 18

Expression

Gene RIF (283)

AA Sequence

MALRGFCSADGSDPLWDWNVTWNTSNPDFTKCFQNTVLVWVPCFYLWACFPFYFLYLSRHDRGYIQMTPL   1 - 70
NKTKTALGFLLWIVCWADLFYSFWERSRGIFLAPVFLVSPTLLGITMLLATFLIQLERRKGVQSSGIMLT   71 - 140
FWLVALVCALAILRSKIMTALKEDAQVDLFRDITFYVYFSLLLIQLVLSCFSDRSPLFSETIHDPNPCPE  141 - 210
SSASFLSRITFWWITGLIVRGYRQPLEGSDLWSLNKEDTSEQVVPVLVKNWKKECAKTRKQPVKVVYSSK  211 - 280
DPAQPKESSKVDANEEVEALIVKSPQKEWNPSLFKVLYKTFGPYFLMSFFFKAIHDLMMFSGPQILKLLI  281 - 350
KFVNDTKAPDWQGYFYTVLLFVTACLQTLVLHQYFHICFVSGMRIKTAVIGAVYRKALVITNSARKSSTV  351 - 420
GEIVNLMSVDAQRFMDLATYINMIWSAPLQVILALYLLWLNLGPSVLAGVAVMVLMVPVNAVMAMKTKTY  421 - 490
QVAHMKSKDNRIKLMNEILNGIKVLKLYAWELAFKDKVLAIRQEELKVLKKSAYLSAVGTFTWVCTPFLV  491 - 560
ALCTFAVYVTIDENNILDAQTAFVSLALFNILRFPLNILPMVISSIVQASVSLKRLRIFLSHEELEPDSI  561 - 630
ERRPVKDGGGTNSITVRNATFTWARSDPPTLNGITFSIPEGALVAVVGQVGCGKSSLLSALLAEMDKVEG  631 - 700
HVAIKGSVAYVPQQAWIQNDSLRENILFGCQLEEPYYRSVIQACALLPDLEILPSGDRTEIGEKGVNLSG  701 - 770
GQKQRVSLARAVYSNADIYLFDDPLSAVDAHVGKHIFENVIGPKGMLKNKTRILVTHSMSYLPQVDVIIV  771 - 840
MSGGKISEMGSYQELLARDGAFAEFLRTYASTEQEQDAEENGVTGVSGPGKEAKQMENGMLVTDSAGKQL  841 - 910
QRQLSSSSSYSGDISRHHNSTAELQKAEAKKEETWKLMEADKAQTGQVKLSVYWDYMKAIGLFISFLSIF  911 - 980
LFMCNHVSALASNYWLSLWTDDPIVNGTQEHTKVRLSVYGALGISQGIAVFGYSMAVSIGGILASRCLHV  981 - 1050
DLLHSILRSPMSFFERTPSGNLVNRFSKELDTVDSMIPEVIKMFMGSLFNVIGACIVILLATPIAAIIIP  1051 - 1120
PLGLIYFFVQRFYVASSRQLKRLESVSRSPVYSHFNETLLGVSVIRAFEEQERFIHQSDLKVDENQKAYY  1121 - 1190
PSIVANRWLAVRLECVGNCIVLFAALFAVISRHSLSAGLVGLSVSYSLQVTTYLNWLVRMSSEMETNIVA  1191 - 1260
VERLKEYSETEKEAPWQIQETAPPSSWPQVGRVEFRNYCLRYREDLDFVLRHINVTINGGEKVGIVGRTG  1261 - 1330
AGKSSLTLGLFRINESAEGEIIIDGINIAKIGLHDLRFKITIIPQDPVLFSGSLRMNLDPFSQYSDEEVW  1331 - 1400
TSLELAHLKDFVSALPDKLDHECAEGGENLSVGQRQLVCLARALLRKTKILVLDEATAAVDLETDDLIQS  1401 - 1470
TIRTQFEDCTVLTIAHRLNTIMDYTRVIVLDKGEIQEYGAPSDLLQQRGLFYSMAKDAGLV      1471 - 1531
//

Text Mined References (316)

PMID Year Title