Property Summary

Ligand Count 97
NCBI Gene PubMed Count 305
PubMed Score 662.18
PubTator Score 1539.98

Knowledge Summary

Patent

No data available

TINX Plot

  Disease (6)

Disease Target Count Z-score Confidence
Carcinoma 11493 0.0 1.2
Kidney cancer 2613 0.0 0.7
Liver cancer 604 0.0 0.6
Disease Target Count Z-score Confidence
Cancer 2499 5.135 2.6
Kernicterus 11 3.626 1.8
Disease Target Count
Pseudoxanthoma elasticum 18

Expression

Gene RIF (283)

AA Sequence

MALRGFCSADGSDPLWDWNVTWNTSNPDFTKCFQNTVLVWVPCFYLWACFPFYFLYLSRHDRGYIQMTPL   1 - 70
NKTKTALGFLLWIVCWADLFYSFWERSRGIFLAPVFLVSPTLLGITMLLATFLIQLERRKGVQSSGIMLT   71 - 140
FWLVALVCALAILRSKIMTALKEDAQVDLFRDITFYVYFSLLLIQLVLSCFSDRSPLFSETIHDPNPCPE  141 - 210
SSASFLSRITFWWITGLIVRGYRQPLEGSDLWSLNKEDTSEQVVPVLVKNWKKECAKTRKQPVKVVYSSK  211 - 280
DPAQPKESSKVDANEEVEALIVKSPQKEWNPSLFKVLYKTFGPYFLMSFFFKAIHDLMMFSGPQILKLLI  281 - 350
KFVNDTKAPDWQGYFYTVLLFVTACLQTLVLHQYFHICFVSGMRIKTAVIGAVYRKALVITNSARKSSTV  351 - 420
GEIVNLMSVDAQRFMDLATYINMIWSAPLQVILALYLLWLNLGPSVLAGVAVMVLMVPVNAVMAMKTKTY  421 - 490
QVAHMKSKDNRIKLMNEILNGIKVLKLYAWELAFKDKVLAIRQEELKVLKKSAYLSAVGTFTWVCTPFLV  491 - 560
ALCTFAVYVTIDENNILDAQTAFVSLALFNILRFPLNILPMVISSIVQASVSLKRLRIFLSHEELEPDSI  561 - 630
ERRPVKDGGGTNSITVRNATFTWARSDPPTLNGITFSIPEGALVAVVGQVGCGKSSLLSALLAEMDKVEG  631 - 700
HVAIKGSVAYVPQQAWIQNDSLRENILFGCQLEEPYYRSVIQACALLPDLEILPSGDRTEIGEKGVNLSG  701 - 770
GQKQRVSLARAVYSNADIYLFDDPLSAVDAHVGKHIFENVIGPKGMLKNKTRILVTHSMSYLPQVDVIIV  771 - 840
MSGGKISEMGSYQELLARDGAFAEFLRTYASTEQEQDAEENGVTGVSGPGKEAKQMENGMLVTDSAGKQL  841 - 910
QRQLSSSSSYSGDISRHHNSTAELQKAEAKKEETWKLMEADKAQTGQVKLSVYWDYMKAIGLFISFLSIF  911 - 980
LFMCNHVSALASNYWLSLWTDDPIVNGTQEHTKVRLSVYGALGISQGIAVFGYSMAVSIGGILASRCLHV  981 - 1050
DLLHSILRSPMSFFERTPSGNLVNRFSKELDTVDSMIPEVIKMFMGSLFNVIGACIVILLATPIAAIIIP  1051 - 1120
PLGLIYFFVQRFYVASSRQLKRLESVSRSPVYSHFNETLLGVSVIRAFEEQERFIHQSDLKVDENQKAYY  1121 - 1190
PSIVANRWLAVRLECVGNCIVLFAALFAVISRHSLSAGLVGLSVSYSLQVTTYLNWLVRMSSEMETNIVA  1191 - 1260
VERLKEYSETEKEAPWQIQETAPPSSWPQVGRVEFRNYCLRYREDLDFVLRHINVTINGGEKVGIVGRTG  1261 - 1330
AGKSSLTLGLFRINESAEGEIIIDGINIAKIGLHDLRFKITIIPQDPVLFSGSLRMNLDPFSQYSDEEVW  1331 - 1400
TSLELAHLKDFVSALPDKLDHECAEGGENLSVGQRQLVCLARALLRKTKILVLDEATAAVDLETDDLIQS  1401 - 1470
TIRTQFEDCTVLTIAHRLNTIMDYTRVIVLDKGEIQEYGAPSDLLQQRGLFYSMAKDAGLV      1471 - 1531
//

Text Mined References (316)

PMID Year Title