Property Summary

NCBI Gene PubMed Count 2
PubMed Score 0.00

Knowledge Summary

Patent

No data available

AA Sequence

MHLALTTVLLWAWGLQAFEIVEKENIFQRTPCPAFLMFENAAYLADMSFELPCHCKPEEVPAVVWFYQKH   1 - 70
LGSSHTKVLTDFDGRVLTEAAQVRVGSDMLTRFSIRMFSLLVFRAQSEDSGLYFCGTRKGDYFYAYDVDI   71 - 140
QNSEGMVATFQDKGQEPFADEYYGHLHVFTTFWEWTPCDRCGVRGEQWRIGLCYLQSPDLSPRYLKAVPD  141 - 210
VVSCGSRAVPRKLRTKARDHTPEVLVRSCLVPCEKTKTIREGVLAIINYVSKVGSRPWVPQVPIQFHQQR  211 - 280
LGHGLIISCPGARPEHAVAWDKDRQHLYRTQYLKGVNRSMRVFIDHGNQLHIRFTQLDDRGIYYCWRQGV  281 - 350
LVAGFRLGVTSHGHYPASFSDPETRSAVELTLIGYLLITAVFVTIHFCRCCCYLFHCCPSFSP      351 - 413
//

Text Mined References (2)

PMID Year Title