Name Development Level Target Family
E3 ubiquitin-protein ligase HERC2 Tbio Enzyme
P protein Tbio Non-IDG
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
CLINVAR