Name Development Level Target Family
Protein-cysteine N-palmitoyltransferase HHAT Tbio Enzyme
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
ORPHANET