Name Development Level Target Family
Thyroid adenoma-associated protein Tbio Non-IDG
Tyrosine-protein kinase Fer Tchem Kinase
Carboxypeptidase A5 Tbio Enzyme
Protein HEG homolog 1 Tbio Non-IDG
CUB and sushi domain-containing protein 1 Tbio Non-IDG
Transmembrane protein 200A Tbio Non-IDG
Ras GTPase-activating-like protein IQGAP2 Tbio Enzyme
Carboxypeptidase N catalytic chain Tchem Enzyme
Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-14 Tbio Non-IDG
Tetraspanin-15 Tdark Non-IDG
DNA (cytosine-5)-methyltransferase 1 Tclin Enzyme
Pendrin Tbio Transporter
Kv channel-interacting protein 1 Tbio Ion Channel
cGMP-dependent protein kinase 1 Tchem Kinase
Sulfatase-modifying factor 1 Tbio Enzyme
Equilibrative nucleoside transporter 3 Tbio Transporter
Apolipoprotein E Tbio Non-IDG
SH3 and PX domain-containing protein 2B Tbio Non-IDG
Nucleotide exchange factor SIL1 Tbio Non-IDG
Zinc finger protein ZFP69 Tdark Transcription Factor
Methionine-R-sulfoxide reductase B3 Tchem Enzyme
Superoxide dismutase [Cu-Zn] Tbio Enzyme
Sorting nexin-30 Tdark Non-IDG
Bcl-2-like protein 1 Tchem Non-IDG
Activin receptor type-1B Tchem Kinase
Meiosis 1 arrest protein Tdark Non-IDG
X-linked retinitis pigmentosa GTPase regulator Tbio Enzyme
Acetyl-coenzyme A transporter 1 Tchem Transporter
Proteinase-activated receptor 3 Tbio GPCR
Toll-like receptor 4 Tchem Non-IDG
Non-syndromic hearing impairment protein 5 Tbio Non-IDG
Neuroligin-1 Tbio Enzyme
Zinc finger protein 25 Tbio Transcription Factor
Synaptonemal complex protein 2-like Tdark Non-IDG
Collagen and calcium-binding EGF domain-containing protein 1 Tbio Non-IDG
Neurotrophin-3 Tbio Non-IDG
Cytochrome b-c1 complex subunit 6, mitochondrial Tdark Non-IDG
Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 14 Tbio Enzyme
Tight junction protein ZO-2 Tbio Non-IDG
Signal transducer and activator of transcription 1-alpha/beta Tchem Transcription Factor
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
CTD_human
GWASCAT