Name Development Level Target Family
Metalloproteinase inhibitor 3 Tbio Enzyme
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
ORPHANET