Name Development Level Target Family
Cytochrome c oxidase subunit 7A1, mitochondrial Tbio Enzyme
Nectin-2 Tbio Non-IDG
N-acetylgalactosaminyltransferase 7 Tbio Enzyme
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
GWASCAT