Name Development Level Target Family
Defensin-5 Tbio Non-IDG
Adenomatous polyposis coli protein Tbio Non-IDG
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
CTD_human