Name Development Level Target Family
Carboxypeptidase E Tbio Enzyme
Protein ALEX Tbio Non-IDG
Name Description
TCRDv4.6.0
DisGeNET
CTD_human