View more details at Disease Ontology, MalaCards

Name Development Level Target Family
Aquaporin-10 Tbio Non-IDG
Serine protease inhibitor Kazal-type 9 Tbio Enzyme
Mitochondrial enolase superfamily member 1 Tbio Enzyme
Serine protease inhibitor Kazal-type 6 Tbio Enzyme
Name Description
TCRDv4.6.0
JensenLab Text Mining