View more details at Disease Ontology, MalaCards

Name Development Level Target Family
Protein ERGIC-53 Tbio Non-IDG
Prostaglandin E synthase 2 Tchem Enzyme
Keratin, type I cytoskeletal 20 Tbio Non-IDG
Fibroblast growth factor receptor 3 Tclin Kinase
Name Description
TCRDv4.6.0
JensenLab Text Mining