View more details at Disease Ontology, MalaCards

Name Development Level Target Family
B-cell lymphoma/leukemia 10 Tbio Non-IDG
Protein eva-1 homolog A Tbio Non-IDG
Name Description
TCRDv4.6.0
JensenLab Text Mining