View more details at Disease Ontology, MalaCards

Name Development Level Target Family
Gamma-enolase Tbio Enzyme
Synaptophysin Tbio Non-IDG
Keratin, type II cytoskeletal 7 Tbio Non-IDG
Name Description
TCRDv4.6.0
JensenLab Text Mining