View more details at Disease Ontology, MalaCards

Name Development Level Target Family
Glial fibrillary acidic protein Tbio Non-IDG
Homeobox protein Hox-B13 Tbio Transcription Factor
Synaptophysin Tbio Non-IDG
Probable tRNA N6-adenosine threonylcarbamoyltransferase Tbio Enzyme
Name Description
TCRDv4.6.0
JensenLab Text Mining