View more details at Disease Ontology, MalaCards

Name Development Level Target Family
Metastasis suppressor protein 1 Tbio Non-IDG
Meiosis inhibitor protein 1 Tdark Non-IDG
Sphingomyelin phosphodiesterase Tbio Enzyme
C-type lectin domain family 11 member A Tbio Non-IDG
Name Description
TCRDv4.6.0
JensenLab Text Mining