View more details at Disease Ontology, MalaCards

Name Development Level Target Family
Tyrosine-protein kinase STYK1 Tbio Kinase
Name Description
TCRDv4.6.0
JensenLab Text Mining