View more details at Disease Ontology, MalaCards

Name Development Level Target Family
Molybdenum cofactor biosynthesis protein 1 Tbio Non-IDG
GPI mannosyltransferase 3 Tbio Enzyme
Adenylyltransferase and sulfurtransferase MOCS3 Tbio Enzyme
Name Description
TCRDv4.6.0
JensenLab Text Mining