View more details at Disease Ontology, MalaCards

Name Development Level Target Family
Ephrin-B2 Tbio Non-IDG
Ephrin-A4 Tbio Non-IDG
Cytoplasmic protein NCK2 Tbio Non-IDG
Ephrin-A2 Tchem Non-IDG
Ephrin-B1 Tbio Non-IDG
Probable E3 ubiquitin-protein ligase TRIM8 Tbio Enzyme
E3 ubiquitin-protein ligase Praja-1 Tbio Enzyme
StAR-related lipid transfer protein 8 Tbio Non-IDG
Ephrin type-A receptor 1 Tchem Kinase
Homeobox protein aristaless-like 3 Tbio Transcription Factor
Oligophrenin-1 Tbio Non-IDG
Ephrin type-B receptor 2 Tchem Kinase
ALX homeobox protein 1 Tbio Transcription Factor
Name Description
TCRDv4.6.0
JensenLab Text Mining