View more details at Disease Ontology, MalaCards

Name Development Level Target Family
Prolactin receptor Tbio Non-IDG
Nance-Horan syndrome protein Tbio Non-IDG
Golgi to ER traffic protein 4 homolog Tbio Non-IDG
Name Description
TCRDv4.6.0
JensenLab Text Mining