View more details at Disease Ontology, MalaCards

Name Development Level Target Family
Aconitate hydratase, mitochondrial Tbio Enzyme
Malate dehydrogenase, mitochondrial Tchem Enzyme
Malate dehydrogenase, cytoplasmic Tbio Enzyme
CST complex subunit CTC1 Tbio Non-IDG
Ski oncogene Tbio Non-IDG
Probable gluconokinase Tbio Kinase
Name Description
TCRDv4.6.0
JensenLab Text Mining